78. Stora syndare är inte otrogna

Publicerad: 19.10.03 Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Källa: Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 141 Tillika ska tjuven handhuggas. Om han hade avfallit till följd av sin stöld skulle han avrättats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ändrar sin religion ska ni avrätta.”1 Att föreskrivna bestraffningar tillämpas på tjuvar, äktenskapsbrytare, […]

Khawâridj och ´Uthmân

Enligt ar-Râfi´î grundas Khawâridjs innovation på deras uppror mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) då de trodde att han både visste vilka som hade mördat ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) samt förmådde att gripa dem, men valde att inte göra det eftersom han godkände deras handling. Det påståendet stämmer emellertid inte överens med historikernas samstämmighet. Historikerna är […]

109. Ibn ´Abdil-Barrs kraftfulla ord

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ibn ´Abdil-Barr sade även: ”Följeslagarnas och efterföljarnas lärde som har tolkat Qur’ânen förklarade Hans (´azza wa djall) ord: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ”När tre samlas till en hemlig […]

Små innovationer leder till stora innovationer

ad-Dârimî sade: al-Hakam bin al-Mubârak underrättade oss: ´Amr bin Yahyâ underrättade oss: Jag hörde min fader berätta från sin fader som sade: ”Vi brukade sitta utanför ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) dörr innan Fadjr så att vi kunde följa honom till moskén. En gång kom Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Har […]

Terrorister ska kallas för Khawâridj

Fråga: Är sprängattentatsmän Khawâridj? Svar: I grund och botten är de Khawâridj. Sedan har deras ondska eskalerat och gått om Khawâridj. Khawâridj brukade inte spränga hem, bostäder och affärer. De gjorde inget sådant, de utförde inga sådana mord. Khawâridj krigade på frontlinjen. De angrep inte tryggade människors hem. De skrämde inte kvinnor och barn. De […]

Varken otrogen eller troende

Fråga: Anser Mu´tazilah att muslimen som faller i större synder i jordelivet är troende till skillnad från Khawâridj? Svar: Khawâridj skiljer sig åt från Mu´tazilah. Mu´tazilah anser att den som faller i en stor synd lämnar tron utan att hamna i otro. Han är alltså varken otrogen eller troende utan syndig. Khawâridj anser dock att […]

76. Ut ur helvetet förr eller senare

Ett annat exempel är hadîthen: ”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras […]

75. Muslimska syndare enligt Ahl-us-Sunnah

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: 17 – Det är upp till Allâh (´azza wa djall) vad Han skall göra med stora syndare. FÖRKLARING Det är upp till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vad Han skall göra med troende som hamnar i synder: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن […]

Kallare förtalar utländsk makthavare

Fråga: Khawâridj heter så för att de revolterar mot den muslimske makthavaren. Får en muslimsk kallare i ett muslimskt land förtala ett annat lands muslimske makthavare? Svar: Ja, det hör till Khawâridjs metodik. Revolter varierar. Vissa revolter är väpnade medan andra är verbala. Det är inte tillåtet att ta tillfället i akt och förtala och […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

9. Betydelsen av فِي السَّمَاء

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt […]

Bara Satans offer dementerar Allahs höghet över himlarna

Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i […]

Se deras osunda uttalanden

Inget av Khawâridjs dogm och handlingar kan implementeras på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och hans följeslagare. Deras dogm är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm, deras metod är Salafs metod som är sundast, kunnigast och visast och deras rättsskola är Imâm Ahmad bin Hanbals rättsskola. Den som tillskriver dem något av det ovannämnda har ljugit och hittat på […]

al-´Awnî är känd för sin villfarelse

Fråga: Nyligen gick en man som associeras med kunskap ut i TV och förtalade boken ”ad-Durar as-Saniyyah” och sade att den är grunden till Khawâridj. Svar: Det skadar ingenting. Han skadar ingenting, han är känd för sin villfarelse. Fråga: Han heter Hâtim ash-Shârif. Svar: Jag vet.

165. al-´Ayyâshîs andra förvrängning av at-Tawbah

al-´Ayyâshî sade: ”Hanân bin Sudayr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”En grupp från Basrah kom in till mig och frågade mig om Talhah och az-Zubayr. Jag sade att de tillhörde otrons ledare. Då ´Alî var i Basrah och radade upp hästarna sade han till sina anhängare: ”Ha inte bråttom med dem förrän jag ursäktar mig […]

Otron i Öst

Fråga: Vad är det för prövning som avses i Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) hadîth där han berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”? Svar: Prövningen åsyftar otro, ty i en annan rapportering som […]

Typiskt blinda Ahl-ul-Bid´a

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Ivrig anklagelse mot Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

al-Ghumârîs Takfîr på Salafiyyûn?

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och är hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En […]

Irak är grunden till prövningar

Ibn Mas´ûd sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn (قرن) dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1 Det råder delade åsikter om Satans horn. En teori är att de åsyftar hans huvuds utväxter. […]