Inte obligatoriskt att slakta Udhhiyah

1628 – Jag hörde Ahmad bin frågad om Udhhiyah är obligatoiskt. Han svarade i form av: ”Jag säger inte att det är obligatoriskt, utan rekommenderat.” 1629 – Jag hörde Ahmad bli frågad om zoroastrierns slakt varvid han svarade: ”Hans slakt ska inte ätas.” Jag hörde Ahmad säga: ”Det är harmlöst att äta av fostret. Hur […]

Deras namn ska inte upplivas

Fråga: Ska platser uppkallade efter kättare som Ibn Sînâ och al-Fârâbî fördömas? Svar: Det är inte tillåtet, det bara högaktar dem. Det är inte tillåtet att uppkalla platser efter deras namn. Det högaktar dem och upplivar deras namn.

Hon är skild om maken talar med en kättare

al-Hasan bin as-Sabbâh sade: ”Det sades till Ahmad bin Hanbal: ”Sadjdjâdah blev frågad om en man som sade till sin fru att hon är skild tre gånger gillt om han talar med en kättare. Efter det talade han med en man som ansåg att Qur’ânen är skapad. Då sade Sadjdjâdah: ”Hans fru är därmed skild.” […]

Inte ens hinduer har myter som Sûfiyyah

Vissa Sûfiyyah påstår att det var de som släckte elden som Ibrâhîm kastades i. Andra menar att det var de som räddade Mûsâ på båten. En känd jemenitisk poet vid namn ´Abdur-Rahîm har en diktsamling, måhända högaktar de den mer än Qur’ânen. Bara Allâh vet vad för sorts avguderi och villfarelse som finns i den. […]

Då hädar innovatören

Många innovatörer är större hycklare och därmed hädare som skall hamna i helvetets lägsta nivå. Hur myckna hycklande kättare finns inte bland Râfidhah, Djahmiyyah och andra! Dessa innovationer finner faktiskt sina grunder hos hycklarna och kättarna vars kätteri härstammar från sabiernas religion och avguderi. Innerst inne är de otrogna och skulle deras tillstånd bli offentligt […]

Då hädar han som förkastar en hadîth

Enligt mig är det inte tillåtet att oinskränkt säga att den som förkastar en mångfaldigt rapporterad hadîth är otrogen eller inte otrogen och att den som förkastar en autentisk hadîth är syndig. Varken det ena eller det andra skall sägas oinskränkt. Det korrekta är – och Allâh vet bättre – att den som förkastar en […]