Så behandlas innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî  Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 223-224 Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”Jag hörde min fader och Abû Zur´ah befalla att vilsna och innovatörer bojkottas. De var oerhört hårda med det.” FÖRKLARING Jag svär vid Allâh att vi säger samma sak. Allt Ahl-us-Sunnah säger säger även vi. Alla […]

Inträde i WC med Qur’ân-band

Fråga: Vad är domen för att gå in i WC med kassettband som innehåller Qur’ân-läsning? Svar: Det är harmlöst eftersom dess bokstäver är osynliga. Det är bara en röst som lyder när kassettbandet spelas i bandspelare. Det är alltså harmlöst att gå in i WC med kassettband innehållande Qur’ân-läsning, hadîther och liknande.

De vill bara förstöra

Vissa bröder tycker illa om somliga studenter eller lärda. Följaktligen ställer de dig en fråga som du svarar på varefter de tillämpar svaret på en individ. De säger att du avser honom. Sedan säger de att så-och-så säger si-och-så om så-och-så. Du själv avsåg ingen speciell person, du svarade bara på en fråga. De kokar […]

al-Djifrî är innovatör och mytoman

Fråga: Vad anser ni om ´Alî al-Djifrî? Tillhör han Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Svar: Döm mannen utifrån hans kassettband och böcker. Han är innovatör och mytoman. Han kallar till grav- och relikdyrkan. Han är alltså mytoman. Hans kassettband är tillgängliga. Han gör narr av Ahl-us-Sunnah och monoteister.

Måste läsa för att vara säker

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Den som nedvärderar en av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hatar honom på grund av något som han har gjort eller nämner hans dåliga sidor är en innovatör till dess att han ber om nåd för dem allesammans och inte har något emot någon av dem.” […]