Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är distanserad från skapelsen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Till vår dogm hör att Allâh inte är inkarnerad i skapelsen och att Han är unik med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Allâh är distanserad från Sin skapelse och upprest över Sin tron. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal oavsett […]

Ungdomars felaktiga metod

Fråga: Vissa ungdomar tycker om kallet men tillämpar ett felaktigt tillvägagångssätt. De vill inte vara hårda för att kunna attrahera folk. Följaktligen låter de människorna besitta sina fel som kan vara såväl dogmatiska som praktiska och syndiga. Vad säger ni om det? Svar: Vad är din agenda om du inte fördömer dem och försöker tillfredsställa […]

109. Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet?

Fråga 109: Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet? Svar: De kallas för Ahl-us-Sunnah eftersom de praktiserar och vidhåller Sunnah. De kallas för Djamâ´ah, Samlingen, därför att de är enade och inte splittrade. Ty deras metod är en; Qur’ânen och Sunnah. Också är de enade om sanningen och en makthavare. Inom alla generella sakfrågor står […]

Inget är som skildkönat äktenskap

Allâh (´azza wa djall) sade: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ”Till Hans under hör detta att Han har skapat er av jord varvid ni numera är utspridda människor. Och […]

20. Föräldrar går före kamp

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 20 – ´Alî bin al-Dja´d berättade för mig: Shu´bah underrättade mig, från Habîb bin Abî Thâbit: Jag hörde Abûl-´Abbâs al-A´mâ, från ´Abdullâh bin ´Amr som sade: ”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att få kämpa. Han sade: ”Lever dina föräldrar?” Han svarade: ”Ja.” Då sade […]

Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om. Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara […]

Muslimens vänner och gäster

Abû Dâwûd sade: 1303 – ´Amr bin ´Awn berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Haywah bin Shurayh, från Sâlim bin Ghaylân, från al-Walîd bin Qays, från Abû Sa´îd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Var bara vän med troende och låt bara gudfruktiga äta din mat.” Maten syftar på bjudning […]

Sann kärlek

Slavarnas kärlek till Allâh och Allâhs kärlek till slavarna är två verkliga kärlekar. Det finns inget behov av att tolka slavarnas kärlek som lydnad eller Allâhs kärlek som ärebetygelse. Allâhs kärlek tolkas bara av folk som dementerar Hans egenskaper. Enligt dem innebär kärlek hjärtats tendens och värme gentemot den älskade, vilket är omöjligt i förhållande […]

12. Hadîth ”Profeten förmenade kvinnan att bada…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 9 – En av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade kvinnan att bada med mannens vattenrester och mannen med kvinnans vattenrester och befallde dem istället att skopa upp vattnet tillsammans.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î. Dess berättarkedja är autentisk. […]

Profetens föräldrar är i helvetet

2592 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både min fader och din fader är i Elden.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552): Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från al-´Abbâs bin ´Abdir-Rahmân, från ´Imrân bin […]

Sûfiyyahs felaktiga motiv till dyrkan

Allâh (´azza wa djall) sade: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ”Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.”1 Versen bevisar att det är tillåtet att dyrka Allâh utav fruktan för Hans straff. Hot om straff medför fulländning av dyrkelse och dyrkan. Med det sagt förfelar somliga människor som påstår […]

Allâhs kärlek varierar

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott.”1 Hadîthen bekräftar Allâhs kärlek och att den förknippas med vad Han älskar och vem som utför det älskvärda. Också bevisar […]

Sparade bilder i mobilen

Fråga: Är det tillåtet att spara bilder i mobiltelefonen? Svar: Det är inte tillåtet så länge det inte rör sig om ett korrekt motiv, som till exempel kall till Allâh. Det är i så fall harmlöst. Dock är det inte tillåtet att spara dem utav beundran och kärlek.

Exempel på hjärtats handlingar

Fråga: Hamnar tillit och kärlek till Allâh under hjärtats handlingar eller hjärtats tal? Svar: Hjärtats handlingar. Önskan, bävan, ånger och vädjan om hjälp tillhör hjärtats handlingar.

Dessa besväras av Ibn ´Abdil-Wahhâb

Den som associerar Wahhâbiyyah med ´Abdul-Wahhâb förfelar. Det var inte ´Abdul-Wahhâb som kallade. Det var hans son Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som kallade folket till att följa Sunnah och utrotade avguderi, otro, innovationer och nyheter. Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var lärd och följde Sunnah. Han präglades av kärlek till och fasthållning vid Sunnah. Hans avhandlingar är kända […]

80. Dessa är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: De betror hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1 Därpå knöt han fingrarna. De tror också på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. […]

Bästa böcker om kärlek till profeter

För kunskap om kärlek och dess nivåer till profeter, lärde och rättfärdiga människor bör man läsa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok ”al-Furqân” och ash-Shawkânîs ”Qatr-ul-Walî”. Dessa två böcker är tillräckliga. Därtill skall man hänvisa till Tawhîd-böcker såsom: 1 – ad-Durr an-Nadhîd fî Ithbât-it-Tawhîd av ash-Shawkânî. 2 – Tathîr-ul-I´tiqâd. 3 – Tadjrîd-ut-Tawhîd al-Mufîd. 4 – Fath-ul-Madjîd fî […]

Exempel på Sûfiyyahs hedniska poesier

Det är anmärkningsvärt hur vissa människor visar överdriven kärlek till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till en sådan grad att de placerar honom på Allâhs nivå och beskriver honom med egenskaper som bara besitts av Honom (subhânah). Den som tror på något sådant har enligt Qur’ânen och Sunnah hamnar i otro som utesluter dess […]

Godhet och rättvisa utan kärlek

Allâh (subhânah) sade: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ”Allâh förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av tron och inte driver ut er ur era hem, och inte heller att bemöta dem […]

76. Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Fråga 76: Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna? Svar: Om det gagnar muslimerna, så är det harmlöst för att undkomma de otrognas ondska. Till och med allmosor får betalas till otrogna i hopp om att de inte skall besvära muslimerna. En sådan hädare får erhålla obligatorisk allmosa. Vad skall då […]