273. Bra liv beror på fin karaktär

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 273 – Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad berättade för mig, från Muhammad bin ´Adjlân, från al-Qa´qâ´ bin Hakîm, från Abû Sâlih as-Sammân, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har endast sänts för att fullborda rättfärdiga […]

272. För att ha en plats nära profeten

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 272 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Yazîd bin al-Hâd berättade för mig, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans fader som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Skall jag tala om för er vem jag älskar mest av er […]

38. Qur’ânen enligt de troende

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 34 – De troende bekräftade det och övertygades om att det är Allâhs (ta´âlâ) verkliga tal. Det är inte skapat till skillnad från skapelsernas tal. FÖRKLARING Författaren (rahimahullâh) klargjorde att de troende betror det och varken tvivlar eller tvekar på att Qur’ânen är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal. De är […]

Typiskt Djamâ´at-ut-Tablîghs kall

Fråga: Vad anser ni om Djamâ´at-ut-Tablîgh som reser till de flesta moskéerna i världen för att kalla i enlighet med Qur’ânen och Sunnah och inte för att högakta dem? Svar: Djamâ´at-ut-Tablîgh är en grupp som saknar religiös förståelse. De kallar till karaktärer och fina drag till skillnad från det mest grundläggande. De går inte till […]