84. Barn orsakar snålhet och feghet

Publicerad: 19.10.04 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/298) 84 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Hishâm skrev till mig, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: ”En dag sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag älskar ingen man i […]

2. Hadîth ”Jag garanterar ett hus i paradisets utkant…”

Publicerad: 19.10.02 Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (139) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168-169) 139 – Mu´âdh bin Djabal berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag garanterar ett hus i paradisets utkant, ett hus i paradisets mitt och ett […]

1. Hadîth ”Den som avstår från dispyt och har fel…”

Publicerad: 19.10.02 Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (138) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168) 138 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som avstår från dispyt och har fel, får ett hus byggt […]

313. Dubbelmoraliska människor

313 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Salmân, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det tillkommer inte den dubbelmoraliske att vara trovärdig.”1 FÖRKLARING Hadîthen är ett konkret fördömande av dubbelmoraliska människor, oavsett […]

Överseende och tolerans med ignoranter

Muslim sade: 1057 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Ishâq bin Sulaymân ar-Râzî berättade för oss: Jag hörde Mâlik, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah, från Anas bin Mâlik som sade: ”En gång när jag gick tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var klädd i en Nadjrânî-överdel med grova kanter, […]

Skratt och leende

Muhammad bin an-Nu´mân bin ´Abdis-Salâm sade: ”Jag har inte sett någon dyrka så mycket som Yahyâ bin Hammâd. Jag tror att han inte skrattade.” Det är bättre att skratta lite och le. De lärda som inte gjorde sådant kan delas upp i två grupper: 1 – Det är förträffligt om det beror på etikett, rädsla […]

Den nyttigaste kallaren

Den lärde som underkastar sig Lagstiftarens budskap är han som tar sig an att, med hjälp av karaktärerna i Qur’ânen och Sunnah, lära slavarna, vägleda dem till sanningen, avleda dem från falskheten, förhindra dem från innovationerna och hejda dem från alla misstag och tabbar. Han underlättar och försvårar inte, ger glada budskap och avskräcker inte. […]

Akta er för den som kallar till karaktärer men inte till Tawhîd

Fråga: Det finns folk som fördömer studenter som studerar böcker inom trosläran och Tawhîd och undrar varför de inte studerar Qur’ânen istället. När jag sade till personen att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Khawâridj läser Qur’ânen utan att den går igenom deras halsar därför att deras lära opponerar sig Qur’ânen, fördömde han […]