272. För att ha en plats nära profeten

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 272 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Yazîd bin al-Hâd berättade för mig, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans fader som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Skall jag tala om för er vem jag älskar mest av er […]

Det läses efter första Takbîr

Fråga: Läses ett kapitel efter al-Fâtihah efter begravningsbönens första Takbîr? Svar: Nej. Det finns inget bevis för det. Det enda som har rapporterats är al-Fâtihah.

170. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av at-Tawbah

al-´Ayyâshî sade: ”Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Det sades till De troendes ledare: ”Du troendes ledare! Underrätta oss om dina bästa dygder.” Han sade: ”Jovars! Jag, al-´Abbâs och ´Uthmân bin Abî Shaybah var i Den heliga moskén varvid ´Uthmân bin Abî Shaybah sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett mig […]

Korrigering av felläsning i Tashahhud

Fråga: Om en person förfelar eller glömmer något i sista Tashahhud. Skall han läsa om hela Tashahhud eller därifrån han förfelade? Samma fråga ställs om alla andra pelare. Svar: Han skall läsa därifrån han förfelade. Han skall läsa där han gjorde fel och resten därefter. Han måste läsa det i ordningsföljd. Utmed detta kan vi […]

Enda kapitlet med två Sudjûd

Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm sade: Hushaym underrättade oss: Mansûr underrättade oss, från Ibn Sîrîn, från Ibn ´Umar som sade: ”När ´Umar läste kapitlet ”al-Hadjdj” gick han ned i Sudjûd två gånger och sade: ”Till skillnad från alla andra kapitel utmärker sig detta kapitel med två Sudjûd.”1 1Mâlik (1/210).

Ahl-us-Sunnahs ögonsten, Ahl-ul-Bid´as hatobjekt

Kapitel om att de troende skall se sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) med sina ögon liksom fullmånen syns och att Han kommer att visa Sig för dem skrattandes Detta kapitel är det ädlaste, noblaste och farligaste kapitlet i boken. Det är också det mest glädjande för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, det besvärligaste för Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâlah. Detta är […]

Ashâ´irahs vidriga dogm och fula innovation

Jag har förvaltat förfrågan1 och delat in den i tre kapitel: 1 – Ett kapitel klargör att Ashâ´irahs dogm är den vidrigaste av dogmer och fulaste av innovationer och villfarelser. 2 – Ett kapitel blottar och annullerar deras norm som inger okunniga lekmän att de bekräftar Allâhs tal och att Qur’ânen som vi har är […]