Förlusten skall tas från kapitalet

Fråga: Investeraren sätter som villkor att förlusten delas mellan honom och arbetaren som går med på det. Är kontraktet giltigt? Svar: Nej, det är inte giltigt. Förlusten skall tas från kapitalet och vinsten skall fördelas utmed deras överenskommelse.

Allmosa på mark köpt med lånat kapital

Fråga: Jag köpte mark för att handla med den. Hälften av mitt kapital hade jag lånat av min vän. Hur skall jag betala allmosa på den? Svar: Efter att ett helt år har gått uppskattar du dess värde och betalar allmosa på den. 2.5% vill säga.