Bäst att inte fasta

Fråga: Rekommenderas resenären att fasta då dagens resor är knappt besvärliga sett till transportmedlen? Svar: Det är bäst att inte fasta. Däremot är det harmlöst för resenären att fasta eftersom bådadera har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna. Skulle det bli varmt och besvärligt är det rekommenderat att låta bli. Det […]

Betalas allmosa på privatbilar?

Fråga: Betalas allmosa på privatbilar? Svar: Nej. Allmosa betalas inte på något som är ämnat för privat bruk. Det enda undantaget är guld- och silversmycken. Annars betalas inte allmosa på privata ägodelar som bil, kamel och jordbruksredskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller […]

Så slutade muslimska revolter

Abû Hanîfah antingen rekommenderade eller också ålade uppror mot Banû al-´Abbâs då deras orättvisor blivit uppenbara. Enligt honom var revolt mot dem bättre än kamp mot otrogna. Abû Ishâq al-Fizârî fördömde det resonemanget. De lärde var oense i sakfrågan. De som tillät uppror gjorde så utav påbud av rätt och förbud mot orätt. De som […]

Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.” Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” […]

Ibn ´Umars böneutrop på kamel

Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Nusayr berättade för oss: ”Jag såg Ibn ´Umar sitta på en kamel och kalla till bön.” Sufyân sade: ”Såg du honom ha fingrarna i öronen?” Jag svarade: ”Nej.”

Dansande ar-Rumî

al-Aflâkî sade: ”Vår mäster Djalâl-ud-Dîn brukade lyssna på musik under sina sångcirklar. En dag var vår mäster fullständigt tagen av sång. Han var så briljant och vacker att himlen riskerade att börja snurra och falla ned över jorden. Medan han snurrade och dansade satt en man vid namn Sayyid Sharaf-ud-Dîn och andra i ett hörn […]

Madînahs regnliknande prövningar

Muslim sade: 2885 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid , Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från Usâmah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni […]

De värsta hädarna är österlänningar

Mâlik nämnde att Abû Hurayrah återberättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Otrons kulmen ligger i Öst. Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda iklädda kamelull. Lugnet finns i fårägarna.” Att otrons kulmen ligger i Öst betyder att de värsta hädarna är österlänningar. Det var dåtidens perser […]

Irak är grunden till prövningar

Ibn Mas´ûd sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn (قرن) dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1 Det råder delade åsikter om Satans horn. En teori är att de åsyftar hans huvuds utväxter. […]

Flest prövningar kommer österifrån

Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka österut och säga: ”Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”1 Hadîthen bevisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap då han berättade om vad som skulle ske… Han berättade om att prövningar skall komma österifrån. De flesta prövningar kommer ju […]

Så bör skolastiker behandlas

Sâlih Djazarah sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga: ash-Shâfi´î sade: ”Rabî´! Acceptera tre saker från mig: Spekulera inte om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att tvista med dig imorgon. Sysselsätt dig inte med skolastik. Jag har sett att skolastik leder till förnekelse.” al-Muzanî lade dit: […]