41. De bästa generationerna

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 110 Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter dem är de bästa människorna alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare; generationen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. Var och en som gjorde honom (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Det handlar inte om att nå ut

Fråga: Vissa kallare jämför Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall med al-Ikhwân al-Muslimûns och Djamâ´a-ut-Tablîghs kall. Somliga till och med konkretiserar att de sistas kall är bättre än Shaykh-ul-Islâms kall eftersom de gagnar mer då de når ut mer. Svar: Det handlar inte om spridning, det handlar om att kallet gagnar och är överensstämmande med Qur’ânen […]

as-Sa´dîs boktips

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Studenterna läste stora böcker såsom Ibn Djarîrs och Ibn Kathîrs respektive historieböcker och Qur’ân-tolkningar och var fokuserade på böcker och utslag, framför allt de dogmatiska, skrivna av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, hans elev Ibn-ul-Qayyim och kallets imamer.” Shaykh Bakr talar om studierna i hans trakter och inte överlag. Böckerna som […]

al-´Awnî och hans likars sjuka hjärtan

Fråga: Ni känner väl till denne vilsne Hâtim ash-Shârif eller vad han nu heter? Dessa dagar förtalar han ”ad-Durar as-Saniyyah” och påstår att den är grunden till Takfîr. Han anklagar Shaykh Abâ Butayn och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för att vara Khawâridj. Vad säger ni om det? Svar: Den som förtalar [oklart ljud] kallets imamer […]

Kallarens oundvikliga besvär

Fråga: Jag rådde en man som älskade musik och gav honom nyttiga kassettband. Jag spelade över kassettbanden med nyttigheter. Efter ett tag återföll han till musiken och började förtala och förbanna mig. Trots det har jag fortsatt råda honom. Vad är domen för det? Svar: Gläd dig sett till att du besväras för kallets sak. […]

Det är kallets metod

Fråga: Vad råder ni kallarna utomlands som besväras för Allâhs sak? Svar: Jag råder dem att härda. Däremot skall de kalla till Allâh med kloka och goda ord och lägga fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt. De skall inte kalla våldsamt och brutalt. De skall kalla i enlighet med Allâhs order: ادْعُ إِلِى […]