Kallarens roll i vallfärden

Fråga: Vissa kallare i resegrupper ger utslag till vallfärdarna om att det är tillåtet att stena pelarna innan Dhuhr… Svar: Det är inte tillåtet. Utslaget är fel. De har inget tillstånd att ge utslag. Utslag ges av en speciell myndighet som vallfärdarna får vända sig till. Dessa frågor är viktiga. Alla får inte ge utslag, […]

Förtala inte andra

Fråga: Kan ni råda människorna att respektera Salafiyyahs kallare och att inte förtala dem? Svar: Jag hoppas att sådana människor inte finns. För det första är det baktal att förtala de lärde och kallarna till sanningen, oavsett om de är levande eller döda. Det är allvarligt ehuru folk har börjat ta lätt på det. Att […]

Kritiserar Ibn Bâzs och Ibn ´Uthaymîns utslag

Fråga: Vissa kallare och människor i sociala medier kritiserar Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn och deras utslag. Hur ska en muslim förhålla sig till det? Svar: Råd dem. Förklara för dem att handlingen hör till de största synderna. Det är tvivelsutan otillåtet att nedvärdera en muslimsk lekman. Att nedvärdera en lärd är inte mindre otillåtet.

Kallaren ska inte förtala andra länders ledare

Fråga: Får en muslimsk kallare förtala en muslimsk makthavare i ett annat land? Svar: Nej. Han ska sprida Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om makthavarna och andra ämnen, i otrogna länder och i muslimska länder. Det är studentens och muslimens plikt.

Kallare förtalar utländsk makthavare

Fråga: Khawâridj heter så för att de revolterar mot den muslimske makthavaren. Får en muslimsk kallare i ett muslimskt land förtala ett annat lands muslimske makthavare? Svar: Ja, det hör till Khawâridjs metodik. Revolter varierar. Vissa revolter är väpnade medan andra är verbala. Det är inte tillåtet att ta tillfället i akt och förtala och […]

För att slippa problem med polis

Fråga: Om en kallare går till avgudade gravar för att kalla människorna till Tawhîd och klargöra avguderi, riskerar han att gripas och besväras av polisen. Vad ska han göra? Svar: Han ska inte gå dit utan tillstånd från myndigheterna så att han slipper få problem med polis och opponenter. Han ska först få tillstånd från […]

Haditherna om Satans horn i Öst

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Kallarens oundvikliga besvär

Fråga: Jag rådde en man som älskade musik och gav honom nyttiga kassettband. Jag spelade över kassettbanden med nyttigheter. Efter ett tag återföll han till musiken och började förtala och förbanna mig. Trots det har jag fortsatt råda honom. Vad är domen för det? Svar: Gläd dig sett till att du besväras för kallets sak. […]

Makthavare och lärde får ej baktalas

Även religiösa kan hamna i baktal. De religiösas baktal kan till och med vara allvarligare och grövre. De kan baktala lärde, kallare, ledare och makthavare. Baktal av dem, om än en myndighet av lägre rang som exempelvis en rektor på en skola, är allvarligare än baktal av någon i allmänheten. Om vi baktalar exempelvis de […]

Salafî samarbetade med Hizbî – så gick det sen

Fråga: En belgisk student studerar i Jordanien och när han kommer tillbaka till Belgien umgås och samarbetar han med Hizbiyyûn. Hans elever säger att de är Qutbiyyûn. Han varnar inte sina elever för dem. Skall de studera under honom? Svar: Nej. En sådan person skall inte vara lärare eller kallare. Qutbiyyûn är Takfîriyyûn. Att han […]

112. Ett råd till våra bröder

Fråga 112: Vad har ni att säga om att högakta Sunnah och Ahl-us-Sunnah, studera den och efterleva den samt hata innovationer och innovatörer? Svar: Jag råder mig och mina bröder att frukta Allâh (ta´âlâ)1, hålla fast vid Salafs metodik och undvika innovationer och innovatörer. Därtill skall de måna om att studera den korrekta dogmen och […]

De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.” Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.” Allt detta handlar om […]

al-Albânî – Sunnahs imam och innovationens fiende

Fråga: Det pratas mycket om att Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) var Murdji’î eller påminde om Murdji’ah. Vad säger ni om det? Svar: Hans egna böcker vittnar om att han tillhörde Sunnahs imamer och kallare. Han var innovationernas och innovatörernas, inklusive Murdji’ah, svurne fiende.

Gagnas inte av sin Salafiyyah

Fråga: Vad anser ni om personen som sägs vara Salafî samtidigt som han accepterar partival, uppmanar människorna till dem och förtalar imamerna inom kritik och beröm (أئمة الجرح و التعديل)? Svar: Att han förtalar imamerna inom kritik och beröm kännetecknar Ahl-ul-Bid´a. Menar han de tidigare eller nutidens? Även om han avser dagens lärda så bevisar […]

3. Människan är ärad med förstånd och naturlighet

Vid sidan av dessa väldiga gåvor och denna storslagna ärbarhet har Allâh även begåvat människan med förståndet. Till följd av förståndet ansvarar hon för gudomliga förpliktelser med vilket hon begriper och förstår dem. Därtill har Han skänkt henne naturligheten som godtar Allâhs sändebuds (sallâ Allâh ´alayhim wa sallam) förkunnade uppenbarelser och sanna religion som Han […]

156. al-Qummîs första förvrängning av al-Anfâl

al-Qummî sade: ”Han sade: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ”Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Allâhs namn nämnas, och som känner sig stärkta i tron då de […]

9. De hedniska kvinnornas slöja

Också sade Hâfidh Ibn-ul-Qattân: ”Vår förståelse av att versen tillsynes undantar ansiktet och händerna stöds av Hans ord: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ”Låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.” Det innebär att örhängena kunde synas när deras ansikten var avtäckta. Således befalldes de att täcka sina barmar så att inget av det […]

1. Hadîth ”Den som tar en väg för att söka kunskap…”

84 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1 Rapporterad av Muslim och andra. 1Autentisk.

17. Hadîth ”Det där är Muhammads arv!”

83 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) gick förbi marknaden i Madînah och sade: ”Marknadsfolk! Så oförmögna ni är!” De sade: ”Hur så, Abû Hurayrah?” Han sade: ”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arv delas ut medan ni är här. Skall ni inte gå och ta er andel?” De sade: ”Var är den?” Han […]

9. Bad mellan två samlag

8 – Bad mellan två samlag Bad är emellertid bättre än tvagning. Abû Râfi´ berättade: ”En dag hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlag med alla sina kvinnor varefter han badade hos var och en. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Varför badar du inte bara en gång?” Han sade: ”Detta är renare, finare och purare.”1 […]