Vi är för mjuka

Fråga: Vissa anklagar Ahl-us-Sunnah för att vara för hårda. Vad säger ni om det? Svar: Vi känner oss själva bäst. Den som anklagar oss för att vara för bristfälliga och slappa har förvisso rätt. För övrigt vill vi vara måttliga, varken för slappa eller för hårda. Jag rekommenderar brodern att läsa boken ”Qarrâ´-ul-Asinnah” för att […]

Nigellaolja mot förkylning

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Det svarta fröet är botemedel mot alla sjukdomar frånsett döden.”1 Det svarta fröet är nigellafröet. Ibn Abî ´Atîq nämnde att han besökte en sjukling och sade: ”Använd det svarta fröet. Ta fem […]

Ibn ´Umars böneutrop på kamel

Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Nusayr berättade för oss: ”Jag såg Ibn ´Umar sitta på en kamel och kalla till bön.” Sufyân sade: ”Såg du honom ha fingrarna i öronen?” Jag svarade: ”Nej.”

Ta inte bort gravstenarna

Fråga: I vårt land är gravarna försedda med gravstenar med de dödas namn. Vad åligger oss sett till att det blir problem om vi avlägsnar gravstenarna? Svar: Ta inte bort dem. Se istället till att lära människorna, kalla dem till Allâh och klargöra för dem.

Ska inte vänta på examen

Fråga: Ska studenten först vänta med att ta sin universitetsexamen för att kalla till Allâh och Tawhîd i sitt hemland eller får han göra det under lovet? Svar: Han ska inte vänta på sin examen. Han får kalla till Allâh utifrån kunskapen som han har. Han får sprida kunskapen han har.

57. Obligatorisk självrannsakan gentemot Allahs egenskaper

77 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Det enda gemensamma en sak i detta liv har med dess motsvarighet i paradiset är namnet.”1 78 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I paradiset finns det som inget öga har sett, inget öra har hört och inget hjärta har anat.”2 Vi vet verkligen att […]

15. Ahl-us-Sunnah uppmanar till seriösa studier

37 – De anser att kunskap skall tas och sökas från dess källa. Qur’ânen och dess förgreningar och förklaringar skall studeras seriöst. Likaså säger de att man skall lyssna till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, kompilera den, förstå den och eftersträva hans följeslagares rapporteringar. De skall inte förtalas, det ofina som tillskrivs dem […]

Följ och kalla till Sunnah

32 – Allahs sändebud sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî Husayn bin al-Hârith: Jag hörde an-Nu´mân bin […]

Böneutrop i hem som huserar djinner

Fråga: Skall det kallas till bön i hem som huserar besvärliga djinner? Svar: Nej. Det görs på vägen, i vildmarken. I hemmet skall han erinra sig Allâh och läsa Qur’ânen varpå det befarade försvinner. Satan flyr hemmet som al-Baqarah läses i.

Studentens plikt gentemot andra

Studenterna har två plikter: 1 – En gentemot sig själva. 2 – En gentemot andra. Studenterna skall undervisa dem, vägleda dem, kalla dem till Allâhs religion och lära dem sanningen i Qur’ânen och Sunnah som de har lärt sig från sina lärare, lästa böcker och kassettband från pålitligt folk. Spridd kunskap spelar naturligtvis en roll […]

Syndaren skall döljas och inte skandaliseras

Fråga: Vad är domen för att kalla en syndare för ”horkarl”, ”oanständig” och ”backant”? Svar: Det är inte tillåtet att skandalisera en individ för hans synder. Han är ålagd att råda honom och dölja honom: ”Den som döljer en muslim, döljer Allâh honom i såväl detta liv som i det efterkommande.”1 Däremot skall han fortsätta […]

Samarbete med andra grupper

Fråga: Vad är domen för att kalla tillsammans med några andra grupper? Svar: Det skall bara finnas en enda grupp. Det finns inget gott i grupper och sekter: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1 Det skall bara finnas en grupp; […]