Stolt Salafî

Fråga: Vad ska jag svara en person som frågar mig om jag är Salafî? Svar: Det är en ära. Säg att du är en stolt Salafî. Enkelt svar. Vad betyder Salafî? Salafî betyder att man följer företrädarna Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare i allmänhet och hans renläriga kalifer i synnerhet som […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

Salafs fina innovationer

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Detta uttalande är litet i storlek, väldigt i betydelse och utelämnar ingenting. Hadîthen är en väldig grund i religionen och påminner om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som […]

Inte huggen i sten

Det sägs ju att: ”Såsom ni är styrs ni.”1 Det är emellertid ingen princip som är huggen i sten. Tiderna kan ändras på ett dygn. Ta till exempel Banû Umayyahs kalifer som levde innan ´Umar bin ´Abdil-´Azîz. Vilken skillnad det var mellan honom och hans företrädare och hans efterträdare. Samtidigt var medborgarna desamma. De ändrades […]

Så säger Shî´ah

Fråga: Kan ni påpeka frasen ”Må Allâh ära ´Alîs ansikte” (كرم الله وجهه)? Svar: Jag tycker inte om att man särskiljer Alî med den frasen, ty den är typisk för Shî´ah. De har även som vana att säga ”Imâm ´Alî”. Alla renläriga kalifer var imamer. Antingen kallar vi dem allihopa för det eller ingen alls. […]