Skillnaden mellan Hârûn och ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh): ”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1 Hadîthen bekräftar ´Alîs dygd och anvisar inte alls huruvida han var den bäste eller jämlik med någon […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

Här är det högt i tak och där är det inte

Vem som är bäst av ´Uthmân och ´Alî är ingen stor sak med tanke på att meningsskiljaktigheten är gammal bland Ahl-us-Sunnah1. Dock beskylls den oliktänkande för villfarelse när han prioriterar ´Alîs kalifat framför ´Uthmâns och säger att ´Alî hade mer rätt till det än ´Uthmân. Värre än så är han som prioriterar ´Alîs kalifat framför […]

Kûfah, staden där prövningar uppstod

Efter prövningen och splittringen började Kûfahs lärde jämställa sig med de lärde i Madînah. Innan prövningen och splittringen var de underkastade och underordnade de lärde i Madînah. Innan mordet på ´Uthmân var det inte känt att någon i Kûfah, eller någon annan stad, ansåg sina landsmän vara kunnigare än de i Madînah. Det var först […]

Iraks prövningar

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot […]

1. Nattbönen i Ramadhân är dygdig

[1] Det finns två hadîther i sakfrågan: 1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmuntrade till nattbön i Ramadhân utan att ålägga dem den. Han sade: ”Den som ber nattbönen i Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

´Alî är på de troendes sida

2223 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad vill ni från ´Alî? ´Alî är från mig och jag är från honom och han står på varje troendes sida (ولي) efter mig.” Rapporterad av at-Tirmidhî (3713), an-Nasâ’î i ”al-Khasâ’is” (13, 16 och 17), Ibn Hibbân (2203), al-Hâkim (3/110), at-Tayâlisî (829), Ahmad (4/437) och […]

10. Ahl-us-Sunnah bekräftar de fyra kalifernas kalifat

25 – De bekräftar Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han erhöll det efter att blivit vald av följeslagarna. Därefter ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) utsett honom till kalif. Därefter ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Samrådet (som utsågs […]

75. Följeslagarna lovade paradiset

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: De bekräftar paradiset åt dem som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade det åt, liksom de tio och Thâbit bin Qays bin Shammâs. De accepterar det som mångfaldigt har rapporterats från De troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) gällande att samfundets bäste efter profeten […]

Då lyds makthavaren

När ett kalifat är fastställt måste kalifen bemötas med gehör och lydnad inom det som är lydnad gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och […]

Så blev Abû Bakr kalif

Det råder delade åsikter om hur Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat verkställdes: 1 – Vissa säger att det bekräftades enligt konkreta bevis. 2 – Andra menar att det bekräftades via abstrakta dito. Det korrekta är att han valdes till det. Då följeslagarna hade samlats under Banû Sâ’ids skärmtak kom ´Umar, ´Uthmân och Abû […]