al-Harîrîs sångcirklar

al-Aflâkî sade: ”at-Tabrîzî berättade för dem om en välsignad och godhjärtad man i Damaskus vid namn Shaykh ´Alî al-Harîrî. Om han bevittnade en sångcirkel och fick syn på en människa, blev hon till hans elev. Han var iklädd trasiga kläder så att hela hans kropp syntes under sångcirkelns gång. När kalifens son fick reda på […]

10. Ahl-us-Sunnah bekräftar de fyra kalifernas kalifat

25 – De bekräftar Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han erhöll det efter att blivit vald av följeslagarna. Därefter ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) utsett honom till kalif. Därefter ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Samrådet (som utsågs […]

Så blev Abû Bakr kalif

Det råder delade åsikter om hur Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat verkställdes: 1 – Vissa säger att det bekräftades enligt konkreta bevis. 2 – Andra menar att det bekräftades via abstrakta dito. Det korrekta är att han valdes till det. Då följeslagarna hade samlats under Banû Sâ’ids skärmtak kom ´Umar, ´Uthmân och Abû […]