Inga sprängattentat i islam

Dessa sprängattentat är inget annat än en prövning för detta samfund. Det spelar ingen roll om de är riktade mot bostäder, affärer, anläggningar, fabriker, bilar, lastbilar, hotell eller någonting annat. Oavsett vad är alla sprängattentat brott. Ett enda sprängattentat orsakar flera människors död; män, kvinnor, barn och oskyldiga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: […]

Han lämnar de lärdes utslag

Fråga: Om en person känner till sanningen via de ansedda lärdes utslag och sedan lämnar dem till förmån för oberättigade människors utlåtanden. Anses han ta dem till herrar? Svar: Helt klart. Om han vet att de har fel och propagerar deras åsikter för att exempelvis uppnå ett jordiskt ändamål, dölja sanningen eller opponera sig dem […]

Välgörenhet för bot

Fråga: En person skänker välgörenhet till fattiga och behövande för att en sjuk anhörig till honom skall bli frisk, ty hadîthen säger: ”Behandla era sjuklingar med välgörenhet.”1 Anses det vara en god handling för ett jordiskt ändamål? Svar: Det är harmlöst. Allâh avvärjer svårigheter via välgörenhet. Han eftersträvar Allâhs belöning samt förskoning från det som […]

1. Hadîth ”Den som lär sig kunskap…”

105 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär sig kunskap som uppnås för Allâhs (ta´âlâ) ansiktes sak i syftning på att anskaffa sig något jordiskt, skall inte få känna doften av paradiset på Domedagen.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i […]

Faderns vän är innovatör

Fråga: Måste jag besöka min faders gamle vän som är innovatör? Svar: Var bra mot honom om han var bra mot din fader. Var bra mot honom ur ett jordiskt perspektiv i form av mat, dryck och kläder. Men älska honom inte.

Jordiskt ögontjäneri på arbetsplats

Fråga: Vad är domen för jordiskt ögontjäneri där den anställde framstår extra flitig i chefens närvaro? Svar: Det är inte tillåtet. Det hör ju till arbetets ansvar. Det i sig hör till religionen. Det är inte tillåtet att framstå som seriös och flitig i chefens närvaro och slarva i hans frånvaro. Det är inte tillåtet. […]