Lev måttligt, lev enligt Sunnah

al-Djunayd sade: ”Vi har inte antagit Tasawwuf via tissel och tassel utan via hunger, utelämnat jordeliv och avsaknad bekvämlighet.” Bra sagt. Dock syftar han på merparten av bekvämligheten, onödigt jordeliv och måttlig hunger. Att likt munkar hungra överdrivet och förkasta allt jordiskt och bekvämligheter som måltider, sömn och familj, utsätter bara personen för stora prövningar […]

18. Inget är omöjligt för Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 16 – Ty Han förmår allting. Allt behöver Honom. Allt är lätt för Honom och Han behöver ingenting: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1 FÖRKLARING Författaren (rahimahullâh) sade när han började behandla Allâhs namn och egenskaper som tillkommer Hans […]

17. Skapelsens behov av Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 15 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem. FÖRKLARING Denna dogm har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf och deras anhängare, som uppskattar Allâh som sig bör. Författaren sade: ”Ty Han förmår allting. Allt […]

4. Profeternas prioritering

Allâh har inte låtit människan bero på sin naturlighet och sitt förstånd. Dessutom har Han sänt sändebud till henne för att förkunna glada budskap och varna. Med dem har Han också sänt skrifter för att klargöra för henne vad som är sant och vad som är osant. Dessa skrifter skall vara en referens de refererar […]

Positiv egoism

Denna trängsel om vem som skall komma först till raden påminner mig om egoismen hos många bröder. Är denna egoism föreskriven eller inte? Det är något som bör uppmärksammas. De är egoistiska när det kommer till goda handlingar. De tillämpar inte Allâhs (ta´âlâ) ord: وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ […]