Ingen dygd i Jerusalems klippa

1385 reste jag för första gången till Jerusalem då Jordanien och Syrien lät sina respektive medborgare resa dithän utan pass. Jag tog tillfället i akt och reste dit för att be i Aqsâ-moskén. Klippan besökte jag också, men bara för sakens skull då den saknar religiös förträfflighet till skillnad från vad majoriteten har fått för […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

Flesta profeters hemland

Allâh (´azza wa djall) sade: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ”Vi räddade honom och Lût till det land som Vi har välsignat för alla folk.”1 Det vill säga från Nimrud och hans folk i Irak: إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ”… till det land som Vi har välsignat för alla folk.” […]

4. Bönen och allmosan tillhör tron

Beviset för att bönen tillhör tron är Allâhs (´azza wa djall) ord: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ”Allâh skall inte låta er tro bli utan belöning.”1 Versen uppenbarades i samband med att några följeslagare bad mot Jerusalem och hann dö innan böneriktningen hade ändrats. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om […]

3. Trons utveckling i Madînah

Då islam fått stabilt fäste i människorna, utökade Allâh deras tro genom att ändra deras böneriktning från Jerusalem till Ka´bah. Han sade: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ”Ofta har Vi sett dig vända ansiktet mot himlen, och Vi skall låta […]

Bad mot fel håll utefter kompass

Fråga: Efter vår ankomst till USA bad vi med hjälp av kompass. Med tiden fick vi reda på att vi hade bett mot fel håll. Är våra felvända böner giltiga? Svar: Om den troende befinner sig i öknen eller i en främmande stad och är ovetande om böneriktningen varpå han eftersträvar Qiblah utefter sin förmåga […]

12. Himmelsfärden

[20] Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erhåller det största tecknet på jorden och i himlen. Ingen annan människa har uppnått det. Om den förnuftige och insiktsfulle personen funderar över det, vet han att Allâh har begåvat honom med en ärorik position och ställning och förärat honom med den över alla andra människor. Detta tecken […]

Som att dö i himlen

Fråga: Hur lyder domen för hadîthen: ”Att dö i Jerusalem är som att dö i himlen.”? Svar: Den är påhittad. Fråga: Finns det hadîther om dygden i att dö i städer som Makkah, Madînah eller Jerusalem? Svar: Det finns många hadîther om Madînah: ”Den av er som kan dö i Madînah skall göra det.” Fråga: […]

10. Den korrekta dogmen om tron

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att tron består av uttalad trosbekännelse, övertygelse om den och handlingar med kroppsdelarna. Imâm ash-Shâfi´î sade: ”Följeslagarna, efterträdarna och dem vi träffade var ense om att tron består av tal, handling och avsikt. Uteblir något av dem, belönas inget av dem.”1 Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Allâh (ta´âlâ) […]