Dödsbud i tidning

Fråga: Då en person dör skriver tidningarna om hans fina drag. Är det jämmer? Svar: Det är onödigt och inte alls osannolikt att det också är jämmer. Hans död kan tillkännages så att folk kan be för honom. Att hans goda sidor och drag tas upp är onödigt. Det är ett beröm som kan medföra […]

Den tillåtna kondoleansvisiten

Fråga: ´Urwah berättade att när någon anhörig till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade dött, samlades kvinnorna för att sedermera gå sin väg och endast hennes familj och närmsta krets stannade kvar. Därefter bad hon om ett fat talbînah1 som kokades. Gröt tillagades också som hon hällde talbînah i. Hon sade: ”Ät av det. Jag hörde […]

351. Vad är domen för att hälla sand på huvudet vid olycka?

Fråga 351: När någon dör i vår by har kvinnorna som vana att riva sönder sina kläder, slå sig på kinderna och jämra sig. Vissa studenter försöker råda dem, dock lönlöst. Därtill följer kvinnorna med begravningståget i det tillståndet och häller sand på sina huvuden på vägen. Efter begravningen sätter sig även männen ned vid […]

347. Qur’ân-spelning efter dödsfall

Fråga 347: I vissa länder spelar de Qur’ânen i den dödes hem där det även förekommer jämmer och gråt. Vad är domen för det? Svar: Handlingen är tvivelsutan innovation eftersom den inte fanns på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) tid. Qur’ânen lindrar ens sorg om man läser den […]

346. Vad är domen för begravningshögtidligheter?

Fråga 346: Vad är domen för begravningshögtidligheter? Svar: De är innovationer oavsett om de hålls efter tre dagar, sju dagar eller fyrtio dagar. Handlingen gjordes inte av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). Om den hade varit bra skulle de gjort den innan oss. Dessutom är gärningen slöseri med pengar och tid. Måhända består den även av […]

342. Vad är domen för jämmer?

Fråga 342: Vad är domen för jämmer? Svar: Mig veterligen förbannade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar till henne. Anledningen att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade henne var att jämmer förstorar olyckan och skuldkänslorna. Med hjälp av jämmer intalar Satan kvinnorna att känna ilska mot Allâhs […]

343. Är detta jämmer?

Fråga 343: När vissa kvinnor kommer hem till den dödes familj börjar de skrika och beklaga sig så att alla närvarande brister i gråt. Är det jämmer? Svar: Det är tvivelsutan jämmer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar på henne. Hon får inte göra så. Inte heller […]

341. Vad innebär att den döde plågas av de anhörigas gråt?

Fråga 341: Vad menas med att den döde plågas av de anhörigas gråt över honom? Svar: Plågan har ingenting med gråten att göra. Gråten är ju naturlig och varken den gråtande eller den som det gråts över plågas av gråt. Hadîthen handlar om de anhöriga som jämrar sig över den döde. I så fall plågas […]

339. Vad menas med att den döde plågas av sin familjs gråt?

Fråga 339: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den döde plågas av sin familjs gråt över honom.”1? Svar: Det betyder att den döde får reda på det och smärtas av det. Det betyder inte att Allâh straffar honom för deras gråt, ty Allâh (ta´âlâ) sade: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ”PÅ INGEN […]

En föreskriven kondoleans

Brev بسم الله الرحمن الرحيم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته Föreskriven kondoleans går ut på att lugna personen som har förlorat en anhörig eller vän och säga följande till honom: اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى ”Härda och räkna med Allâhs […]

334. Vad är domen för spela Qur’ânen i kondolerande syfte?

Fråga 334: I samband med dödsfall ställer somliga lekmän fram bandspelare som spelar Qur’ânen, tal eller poesi i kondolerande syfte. Vissa tar med sig mat, presenter och annat. Vad är domen för det? Svar: Samlingar i kondolerande syfte går emot Sunnah. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) satt inte samlade i kondolerande syfte. De ansåg att samlingar […]

Är elegi jämmer?

Fråga: Är elegi (رثاء) jämmer över den döde? Svar: Nej, det är inget jämmer över den döde. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) skrev elegier efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.

Hyllningstal i den avlidnes moské

Fråga: I samband med en lärds bortgång hålls hyllningstal och föreläsningar i hans moské. Är det jämmer? Svar: Det är otillåtet. Det får bes för honom. Att hålla hyllningstal till hans ära i hans moské är inte tillåtet. Det är överdrivet.