Anställda ber inte

Fråga: En arbetsgivare har anställda som inte ber. Vad råder ni de anställda? Vad åligger arbetsgivaren? Svar: En muslim skall tvivelsutan efterleva alla islams pelare; bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Han är ålagd att utföra allt det utefter Allâhs förpliktelse. Den som inte ber lämnar religionen. Den som är muslim i grund och botten och […]

Make fastar inte Ramadhân

Fråga: Min make låter avsiktligt bli att fasta. Får jag servera honom mat under dagen i Ramadhân? Svar: Du får inte ens leva med honom om han inte fastar. Han är otrogen. En muslim får inte leva med en otrogen; han låter avsiktligt bli att fasta. Fastan är en av islams pelare.