18. Mûsâs kall

Den fjärde av dem var den starke och pålitlige Mûsâ som Allâh talade till. Vi kan ser hur hans vägledande och visa kall var fokuserat på Tawhîd. Mûsâ fick sin uppväxt i den störste förtryckarens och en gudaförklarad persons palats. Där upplevde och bevittnade han all sorts fördärv, otro, överdrift, orättfärdighet och diktatur. Han såg […]

Det islamiska landet enligt Ibn Taymiyyah

Att ett land är otroget, islamiskt eller syndigt är ingenting oföränderligt. Ett land får dess benämning efter sina invånare. Ett land som bebos av troende och gudsfruktiga människor är islamiskt där och då. Ett land som bebos av otrogna är otroget där och då. Ett land som bebos av syndare är syndigt där och då. […]

Det islamiska landet enligt ash-Shawkânî

Om påbuden och förbuden i landet är under muslimernas förfogande såtillvida att de otrogna i landet visar sin otro enbart för att muslimerna låter dem göra det, är landet islamiskt. De seder som de otrogna visar skadar inte eftersom de inte visas utav styrka eller makt. Skulle situationen vara tvärtom är landet likaså.

Det islamiska landet enligt ´Abdul-Latîf Âlush-Shaykh

Det stämmer att Hanâbilah och andra nämner att ett land som präglas av otrogna lagar och inga islamiska sådana är ett otroget land. Om landet präglas av bådadera anser Shaykh-ul-Islâm att båda parterna ska betraktas varför det inte ska anses vara det ena helt och fullt eller det andra helt och fullt. Så har Ibn […]

Det islamiska landet enligt Ibn Bâz

Fråga: Flesta islamiska länder består av avguderi och dyrkade helgedomar. Kallas dessa länder för ”islamiska” eller inte? Svar: Det beror på. Om de otrogna ritualerna dominerar i landet är det otroget. Om de islamiska ritualerna dominerar i det är det islamiskt. Man tar hänsyn till det rådande och dominanta i dem. Fråga: De ber, fastar […]

Det islamiska landet enligt Abû Hanîfah

Våra kollegor är inte oense om att ett otroget land blir islamiskt då islamiska lagar råder däri. Å andra sidan är de oense om hur ett islamiskt land blir otroget. Abû Hanîfah sade: ”Det blir endast otroget om tre villkor har uppfyllts: 1 – Att de otrogna lagarna råder i landet. 2 – Att det […]

Varken islamiska eller givande

Igår kväll blev jag uppringd av en ungdom som frågade om det är obligatoriskt att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Jag svarade i enlighet med hadîthen: ”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen. Om […]