Angrepp på otrogna i muslimska länder

Fråga: Vissa ungdomar tror att det är föreskrivet att vara respektlös mot otrogna medborgare och resenärer i islamiska länder. Följaktligen dödar eller rånar de dem om de ser dem göra något förkastligt. Svar: Det är inte tillåtet att döda en otrogen person som har lovats säkerhet av landet. Det är inte tillåtet att döda eller […]

21. Muhammads kall

Den femte var profeternas mästare och sigill Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han fick erhålla det största och mest fulländade och kompletta budskapet. Allâh sände honom som en nåd till skapelserna för att ge glada budskap, varna och kalla till Allâh. Han vägledde till allt gott och varnade för allt ont. Vilka […]

Det islamiska landet enligt ´Abdul-Latîf Âlush-Shaykh

Det stämmer att Hanâbilah och andra nämner att ett land som präglas av otrogna lagar och inga islamiska sådana är ett otroget land. Om landet präglas av bådadera anser Shaykh-ul-Islâm att båda parterna ska betraktas varför det inte ska anses vara det ena helt och fullt eller det andra helt och fullt. Så har Ibn […]

Slöjan är religion och inte tradition

Journalister som skriver om slöjan uttrycker sig som om den vore en traditionell sakfråga. Med andra ord är slöjan något som bara gått i arv i generationer och ingenting som refereras till Allâhs (´azza wa djall) dom. Helt klart är resonemanget antingen okunnighet om den islamiska föreskriften eller också bagatellisering av den. Slöjan är inte […]

Olärd sitter i kallets administration

Fråga: Får en europé som inte har studerat under de lärde och inte är känd för kunskap vara en del av det islamiska kallets administration? Svar: Administration är ingen större sak. Däremot skall han varken undervisa eller ge utslag då han inte har studerat under de lärde.

Döva och stumma domare

Fråga: Är det tillåtet att döva och stumma får motsvariga domare för att kunna underlätta deras fall? Svar: Nej. Något sådant har aldrig kommit på tal i den islamiska historian. Det har aldrig nämnts att döva och stumma fått egna domare.

Villkor för samarbete med islamiska grupper

Efter att de islamiska grupperna har dykt upp, vilket är oerhört olyckligt i sig, måste de samarbeta förutsatt att samarbetet är baserat på Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Den som vägrar samarbeta med andra grupper för att de inte vill samarbeta om denna korrekta metodik, nämligen Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik, skall man inte samarbeta […]