41. De bästa generationerna

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 110 Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter dem är de bästa människorna alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare; generationen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. Var och en som gjorde honom (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Att vara arab

Araberna är det bästa folkslaget. Det är något jag betror och dyrkar Allâh med ehuru jag själv är alban. Jag är trots allt muslim och lov ske Allâh. De arabiska dygder som jag har tagit upp hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hållningen bevisas av flera relevanta hadîther däribland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: […]

Konvertitens ´Aqîqah

Mûsâ bin Sahl underrättade oss: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade: ”Jag frågade Ahmad om mannen som konverterar till islam; måste han utföra ´Aqîqah för sig själv?” Han svarade: ”Nej, han slipper göra det. Tiden för ´Aqîqah gäller när han är liten […]

273. Bra liv beror på fin karaktär

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 273 – Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad berättade för mig, från Muhammad bin ´Adjlân, från al-Qa´qâ´ bin Hakîm, från Abû Sâlih as-Sammân, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har endast sänts för att fullborda rättfärdiga […]

Muslimska vandaler i otrogna länder

Är det tillåtet för oss att beslagta allierade otrognas egendomar? Nej, det är varken tillåtet att beslagta deras egendomar eller ta deras liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”1 Detta bevisar förtrycket, orättvisan och villfarelsen hos hjärntvättade människor som beslagtar otrogna […]

Samstämmigt förbjuden ränta

Allâh (´azza wa djall) sade: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ”DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne.”1 Den vanligaste räntan innan islam gick ut på att lånegivaren sa till lånetagaren efter att […]

En kliché

Att folk betraktar islam som en terroristisk religion är ingalunda nytt. Sedan en lång tid tillbaka har hädarna förtalat islam, islams profet och muslimerna för värre saker än så. Det är inte alls konstigt. Inte förväntar vi oss att hädarna ska berömma muslimerna och islam. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ […]

Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a? Svar: Det finns två sorters innovationer: 1 – Innovation som utesluter dess utövare ur islam. Det är inte tillåtet att betala allmosa till dessa människor. Exempel på dessa är de som tror att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönhör den som tillber honom, ber honom […]

Välgörenhet och allmosa till icke-muslimer

Fråga: Är det tillåtet att ge välgörenhet och allmosa till icke-muslimer? Svar: Det är tillåtet att ge välgörenhet och allmosor till icke-muslimer för att få dem till islam, om det hoppet finns förstås. Annars är det bara tillåtet att ge frivillig välgörenhet till dem till skillnad från allmosor. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: لَا يَنْهَاكُمُ […]

Den oskyldige juden

När en muslim i Madînah hade stulit en sak varpå hans stam ville beskylla en oskyldig jude för stölden, sände Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ned versen: وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ […]

Terrorismens nackdelar

Beträffande det skrämmande sprängattentatet i Riyâdh som avviker från naturligheten, så hatar alla naturliga och friska människor orättvisa angrepp och betraktar dem som syndiga. Vad har drabbade muslimer gjort för att drabbas av detta? Vad har allierade och tryggade otrogna gjort för att drabbas av detta? Vad har barn och gamlingar gjort för att drabbas […]

ISIS har orsakat islamofobi

Vad ska vi säga om dessa som spränger moskéer? De dödar kvinnor, de dödar barn. Detta fanns inte ens förr i världen. De befaller vissa att gräva sina egna gravar. De bränner ihjäl andra medan folk tittar på. Det är som att de har läst i tortyrencyklopedier. Helt klart har detta satt fart i det […]

3. Hadîth ”Tron kommer att råda…”

136 – Umm-ul-Fadhl (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade en natt i Makkah: ”Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat?” ´Umar bin al-Khattâb reste sig gråtande och sade: ”Ja. Du har motiverat, månat och rått.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): […]

2. Hadîth ”Islam kommer att råda så att affärsmän…”

135 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Islam kommer att råda så att affärsmän börjar färdas ute på haven och hästar brukas till kamp för Allâhs sak. Därefter uppstår ett folk som skall säga: ”Vem är bättre läsare än vi? Vem är kunnigare än […]

Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om. Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara […]

Islams rättvisa

Fråga: Är det sant att islam är en tolerant religion som uppmanar till att de tre religionerna kommer varandra närmare? Svar: Islam uppmanar till ett avståndstagande från såväl de otrogna som deras religion. Men islam tillåter inte att de behandlas orättvist. Å ena sidan tillåter inte islam att de behandlas orättvist, å andra sidan uppmanar […]

Får hon leva vidare med sin kristne man?

Fråga: En kvinna har konverterat från kristendomen till islam. Hennes make är fortfarande nasaré. Får hon leva vidare med honom? Finns det någon period som ska iakttagas? Svar: Om hon konverterar till islam till skillnad från honom, väntar hon en vanlig vänteperiod. Skulle han konvertera till islam inom hennes vänteperiod, förblir han hennes make. Men […]

Vet hycklaren att han är hycklare?

Fråga: Vem är hycklare? Vet han om att han är hycklare? Svar: Hycklaren visar islam och döljer otro. Han hatar islam och vet om att han hycklar. Allt detta för jordelivets skull; han vill inte dödas, han vill inte förlora sin inkomst och så vidare. Liksom ´Abdullâh bin Ubayy bin Salûl och hans följe. Fråga: […]

Vem är hycklare?

Fråga: Vem är hycklare? Är han avgudadyrkare? Svar: En hycklare döljer såväl agg mot islam som otro och visar islam. Han är den värsta sortens hädare. Han är både avgudadyrkare och hädare: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ”Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund och för dem kan […]

Allmosa och present till otrogna

Fråga: Vad är domen för att ge otrogna pengar eller presenter för att motivera dem till islam? Svar: Det är harmlöst att ge dem presenter och pengar eller hysa dem för att motivera dem till islam. Observera att motivationen måste vara relevant såtillvida att det verkligen finns grund för den otrognes eventuella konversion till islam. […]