Frivilliga böner under resa

Fråga: Vilka frivilliga böner ska utebli under en resa? Svar: De rekommenderade böner som är förknippade med Dhuhr, Maghrib och ´Ishâ’. Alla andra frivilliga böner ska bes under resan.

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

8. Nattbönens tid

[10] Nattbönen börjar efter ´Ishâ’ och varar till Fadjr. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har utökat en bön åt er och det är Witr1. Be den mellan ´Ishâ’ och Fadjr.”2 [11] Om möjligt är det bättre att be den så sent som möjligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som […]

Fulltalig obligatorisk bön bakom frivillig imam

Fråga: En bedjare som bad frivillig bön ledde en annan bedjare i obligatorisk bön. Den obligatoriska bönen var fyra Raka´ât. Imamen gjorde Taslîm efter två Raka´ât varpå den ledde reste sig upp och fulländade sin bön. Vad är domen för det? Svar: Det är harmlöst att bedjaren som ber frivillig bön leder en som ber […]

Kommer ihåg missad ´Ishâ’ under Fadjr

Fråga: Under tiden en person ber Fadjr kommer han ihåg att han inte har bett ´Ishâ’. Skall han fortsätta be Fadjr? Svar: Ja, han skall fortsätta be Fadjr. Därefter ber han ´Ishâ’.

Så att det inte blir till en vana

2837 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.” Rapporterad av at-Tabarânî (10525): Idrîs bin ´Abdil-Karîm al-Haddâd berättade för oss: Ahmad bin Hâtim at-Tawîl berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdur-Rahmân bin Tharwân, från Zâdhân som berättade att ´Abdullâh […]

Hopslagna böner utan Takbîr och Taslîm

Fråga: På grund av regn slog imamen ihop Maghrib och ´Ishâ’. En närvarande man varken avslutade Maghrib eller inträdde i ´Ishâ’. Räknas hans böner med imamen? Svar: Mannen som bad Maghrib med imamen utan att avsluta den och ´Ishâ’ utan att inträda i den har ingen giltig Maghrib. Ty han avslutade inte bönen utan sammanband […]

Frivillig ´Ishâ’ efter Witr

Fråga: Får personen som redan har bett Sunnah och Witr och sedan sitter kvar i moskén varpå ´Ishâ’ infaller, be ´Ishâ’ en andra gång i form av frivillig bön? Svar: Absolut. Fråga: Därom finns inget förbud på grund av att han redan bett ´Ishâ’? Svar: Nej.

Då är det bäst för alla att be

Fråga 23: Lekmännen säger att det är bäst för kvinnan att be när samlingen har bett klart i moskén. Har det någon grund? Svar: Det är grundlöst. Precis som för alla andra är det bäst för kvinnan att be så fort tiden går in. Det enda undantaget är ´Ishâ’ som hon bör be efter den […]

Måste be innan midnatt

Fråga: Vissa kommer fram till Muzdalifah mycket sent på natten, kanske till och med strax innan midnatt, och ber först då Maghrib och ´Ishâ’. Bes Maghrib här i tid? Svar: De som lämnar ´Arafah för Muzdalifah och anländer sent på natten slår ihop bönerna på ´Ishâ’s tid. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ […]

Ber Witr efter ´Ishâ’ på Maghribs tid

Fråga: Om jag slår ihop Maghrib med ´Ishâ’ på Maghribs tid. Får jag be Witr därefter? Svar: Ja. Be efter att du har bett ´Ishâ’ ändock den har slagits ihop med Maghrib.

Bönen i Muzdalifah efter midnatt

Fråga: Jag kommer till Muzdalifah efter midnatt. Får jag slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ där eller skall jag be innan? Svar: Den som befarar att komma till Muzdalifah efter midnatt måste be innan om än på vägen. Han får inte sinka bönen till efter midnatt. Ty ´Ishâ’s tid slutar vid midnatt.