Att vara arab

Araberna är det bästa folkslaget. Det är något jag betror och dyrkar Allâh med ehuru jag själv är alban. Jag är trots allt muslim och lov ske Allâh. De arabiska dygder som jag har tagit upp hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hållningen bevisas av flera relevanta hadîther däribland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: […]

15. Hjärnan – skolastikernas utgångspunkt

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade: Därtill består dessa människor av två grupperingar i sakfrågan. De flesta anser att allt som dementeras av intellektet skall förkastas. Andra förespråkar passivitet och menar att allt som förkastas av intellektet skall dementeras och utgöra en utgångspunkt i tid av meningsskiljaktighet. Enligt dem är det sanningen och allt i Qur’ânen och […]

Därför är personen otrogen

Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî sade: ”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 Hans tron är ovanför […]

Maka förtalar religionen

Fråga: En muslimsk maka förtalar religionen. Skiljs hon därmed från maken? Vad gäller om hon ångrar sig? Svar: Det är avfall från islam. Den som förtalar religionen avfaller från islam så länge personens intellekt inte är nedsatt. Om hennes intellekt är nedsatt syndar hon inte. Annars är det avfall från islam. Om hon i så […]