Inget för studenter och nybörjare

Fråga: Vilka villkor och hinder har Takfîr? Svar: Takfîr är inget som skall vara ett ständigt samtalsämne. Det är lärda och insiktsfulla som skall behandla Takfîr. Det är de som tar sig an det. Offentligheten, labila studenter och nybörjare skall inte låta Takfîr vara ett ständigt samtalsämne.