Ibn Taymiyyah och andra imamers insikt

Insikt (الفراسة) beror på två saker: 1 – Den insiktsfulles kvalitativa intellekt, skarpsinniga hjärta och fina smarthet. 2 – Tecken och bevis som den insiktsfulle använder sig av. När bäggedera finns i en person kan han knappt förfela. Och om de uteblir kan han knappt ha rätt. Och om den ena faktorn är stark till […]

Skillnad mellan syndare och syndare

Fråga: Finns det någon skillnad mellan personen som anser en synd vara lovlig och en som vidhåller synd? Svar: Ja. Han som anser en synd vara lovlig riskerar att häda. Den andre är mildare, men även han riskerar att straffas och förlora sin insikt och sitt förstånd.

4. Salaf var sundare, kunnigare och visare

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Det finns inget friska själar längtar efter så mycket som vetskap om denna fråga. Det är allom bekant naturligt. Hur skall den största fordringen kunnat gå förlorad i de bästa generationerna? Något sådant gör inte ens den dummaste, nonchalantaste, mest jordiska och försumligaste skapelsen. Inte heller tror en muslim att […]

Vilka faktorer medför bemästrad kunskap?

Fråga: Vilka faktorer medför bemästrad kunskap? Svar: Att man månar om Qur’ânen, Sunnah och Ahl-us-Sunnahs lärde; de lärde som är kända för stabilitet, kunskap och insikt så att de kan vägleda honom.

Typiskt blinda Ahl-ul-Bid´a

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Vad är insikt?

Fråga: Vad är insikt? Svar: Insikt är kunskap om vad som har sagts av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Insikt är att ha vetskap om vad sanningens folk tror på och vad osanningens folk tror på. Insikt är att kunna skilja på Tawhîd och avguderi, islam och dess motsats.

14. Att vara i farozonen

Den insiktsfulle och lärde har kunskap om sanningen, Tawhîd och avguderi. Han luras inte av avgudadyrkarnas tvivel. Han påverkas inte av dem. Han rent av river dem och klarlägger deras falskhet och blottar dem för människorna. Du hör ju Honom (djalla wa ´alâ) säga: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ”Och vilka exempel […]

13. Du måste beväpna dig med kunskap

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Vet att Allâh (subhânah) har utav Sin vishet inte sänt en profet med denna sorts Tawhîd utan att Han också har låtit honom få fiender. Allâh (ta´âlâ) sade: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ”SÅ HAR Vi också låtit varje […]

Författaren är opålitlig

Fråga: Vad anser ni om Khâlid Muhammad Khâlids bok ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl”? Svar: Författaren är inte pålitlig inom religiösa frågor. Mannen är inte pålitlig inom religiösa frågor och saknar insikt om vad som är autentiskt och svagt. Han rent av autentiserar det han känner för och försvagar det han känner för.