Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så. Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger […]

All Tasawwuf är innovation

Fråga: Är Sûfiyyah uppdelade i extrema och måttliga? Svar: All Tasawwuf är villfarelse. Vissa former är dock värre än andra. Annars är allt det villfarelse. Ty det är innoverat.