Därav är frågan innovation

Det är obligatoriskt att tro på Allâhs resning över tronen och innovativt att fråga om den. Att det är innovation att fråga om dess beskaffenhet beror på två orsaker: 1 – Samfundets bästa människor ställde inte frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de ställde sina frågor till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

355. Vad är domen för att medtaga saker i graven?

Fråga 355: Min dotter var nästan tio år när hon dog. Jag blev mycket ledsen och sparade ett av hennes klädesplagg som jag vill ha på mitt huvud när jag begravs. Håret från hennes kam, mitt hår och alla andra familjemedlemmars hår har jag sparat i en näsduk som jag vill ha under mitt huvud […]

Imamens innovativa erinran efter bönen

Fråga: Efter bönen läser imamen erinran högt på samma sätt som Qur’ânen läses. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Sättet är innovativt. Erinran är föreskriven, men inte på det sättet. Det är inte tillåtet.