349. Kvinnosamling i den avlidnes hem

Fråga 349: Efter en bortgång samlas kvinnor i den avlidnes hem varefter en kvinna läser Qur’ânen och erinran för dem. De gör så tre dagar, en vecka och slutligen en månad efter den dödes bortgång till dess att änkans sorgetid är över. Är handlingen tillåten? Svar: Handlingen är otillåten och innovativ. När en människa råkar […]

Två versioner av ”al-Fiqh al-Akbar”

Efter att ha funderat över de lärdes citering av ”al-Fiqh al-Akbar” kom jag fram till ett viktigt resultat. Dess vikt till trots känner jag inte till att någon lärd har uppmärksammat det, nämligen att det finns två böcker som bär på namnet ”al-Fiqh al-Akbar” – och båda tillskrivs Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh): 1 – En […]

Skillnad på hälsning och nysning

Om en person kommer in och säger: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ”Fred med er.” räcker det att en svarar tillbaka för att de andra inte skall behöva göra det. Självklart är det bättre att alla hälsar tillbaka. Det gäller dock inte den nysande: ”Om någon av er nyser och lovprisar Allâh är det en skyldighet för varje […]

Sunnah går före de lärdas ord

Fråga: De som försvarar Mawlid-firandet beskyller oss för att förkasta tiotals lärdas uttalanden när vi säger att handlingen är innovativ… Svar: Men däri följs sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är större skyldighet och plikt än att följa de lärdas uttalanden.