Bara de säger så om Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Vad säger ni om åsikten som menar att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât av dogmen medan Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Ulûhiyyah? Svar: Det är ett påstående och påståenden accepteras endast om de är bevisade. Så säger bara en person som antingen inte har läst de två Shaykhernas böcker […]

Ungefärlig återberättelse av egenskapsrelaterade hadîther

Fråga: Vad är domen för att återberätta egenskapsrelaterade hadîther ungefärligt? Svar: Jag befarar att den som gör det tillhör förnekarna varför han återberättar den enligt sin dogm. Låt säga att han återberättar hadîthen om Allâhs nedstigning till den nedersta himlen: ”Varje natt stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger […]

36. Det går inte att beskriva Allâhs beskaffenhet

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Beskrivarna klarar inte av att beskriva Hans egenskapers beskaffenhet. FÖRKLARING Det vill säga, att ingen känner Allâhs egenskapers beskaffenhet. Deras innebörd är dock känd. Alltså skall Hans tal, hörsel, syn och alla andra egenskaper inte föreställas. Vi betror dem och bekräftar dem utan att […]