Delägarnas allmosa

Fråga: Jag är delägare i en livsmedelsaffär. Måste vi betala allmosa efter ett år? Svar: Ja, om inkomsten från livsmedelsaffären uppnår den åläggande gränsen (النصاب) blir det obligatoriskt att betala allmosa på den. Inte annars.

Allmosa på mark såld på avbetalning

Fråga: En man äger mark som han aldrig har tänkt sälja eller annonsera ut. På grund av olika omständigheter blev han tvungen att sälja marken på avbetalning vars avbetalningsperiod varar tio år. Hur betalar han allmosa på det? Svar: Ingen allmosa ska betalas innan han sålt marken då den dittills inte har varit någon handelsvara. […]

Vet hycklaren att han är hycklare?

Fråga: Vem är hycklare? Vet han om att han är hycklare? Svar: Hycklaren visar islam och döljer otro. Han hatar islam och vet om att han hycklar. Allt detta för jordelivets skull; han vill inte dödas, han vill inte förlora sin inkomst och så vidare. Liksom ´Abdullâh bin Ubayy bin Salûl och hans följe. Fråga: […]

49. Tjugofjärde beviset från Sunnah för Allâhs händer

51 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen slav skänker en välgörenhet från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Han lägger den i den Nåderikes hand och när den liksom ni när era fålar, varpå en dadel blir som ett […]

15. Femtonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

25 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Allâh när er välgörenhet åt er, liksom ni när era fålar, varpå den växer i den Nåderikes handflata så […]

Allmosa på uthyrda bilar och släp

Fråga: En man hyr ut bilar och släp till utlänningar. Skall han betala allmosa på dem? Svar: Allmosa skall betalas på inkomsten, inte på de uthyrda bilarna. Detsamma gäller uthyrda lokaler; allmosa betalas inte på lokalerna utan på inkomsten.

Leasing är ogiltig och förbjuden handel

Fråga: Jag arbetar på ett företag som säljer leasingbilar. Är min inkomst olovlig? Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har tagit beslut gällande leasing och fastställt att handeln är ogiltig och förbjuden. Alltså är det inte tillåtet att arbeta med det. Lämna det arbetet.

Vinna eller försvinna

Den trettonde hadîthen: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess […]