Koka ihop åsikter för att behaga folk

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882) Tid: 50:43 Den värsta lusten är samfundets lust och inte individens lust. Att en lärd man som har ett socialt och religiöst center försöker godkänna vissa förbud genom att koka ihop åsikter från olika håll för att tillåta något Allâh har förbjudit, är självfallet en mycket […]

Är det baktal?

Fråga: Jag kritiserade en person för en annan individ som inte känner honom. Är det baktal? Svar: Ja. Be Allâh om förlåtelse och be den baktalade om ursäkt.

Vallfärdssponsor har aldrig vallfärdat själv

Fråga: Är det tillåtet för en person som har aldrig vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å en död persons vägnar? Svar: Det är harmlöst för personen som aldrig har vallfärdat förr att sponsra en vallfärd å någon annans vägnar. Det är alltså harmlöst att finansiera en pålitlig individs vallfärd å ens förälder, maka, broder […]

Lögn om Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att ljuga om Ahl-ul-Bid´a och andra vilsna människor? Svar: Det är inte tillåtet att ljuga om otrogna, Ahl-ul-Bid´a eller någon annan. Det är inte tillåtet att ljuga om en individ eller en grupp och hitta på om dem. När vi klargör deras villfarelse citerar vi deras böcker eller andra källor. Därefter […]

Många studenters fel

Om en muslim i mängden lär sig en föreskriven dom av en erkänd lärd och sedan själv blir frågad om samma dom, får han inte säga att det är förbjudet eller tillåtet. Här måste han i stället säga att han hörde den lärde säga så-och-så. De flesta lekmän och till och med studenter förfelar här. […]