Dumstridigt sagt om Anas bin Mâlik

al-Kawtharî sade: ”Anas var ensam om att återberätta hadîthen om skallkrossningen och han gjorde det efter att ha blivit senil.” Att vara ensam om att återberätta en hadîth innebär inte att dess argumentation faller hos Ahl-us-Sunnah. Den saken är följeslagarna och efterföljarna enade om. Bevisen i sakfrågan är solklara. Ingen annan än några Ahl-ul-Bid´a kräver […]

Får inte döma utifrån sin kunskap

Fråga: Kan starka indicier ersätta bevis i den bemärkelsen att domaren utgår ifrån dem och dömer till åklagarens fördel? Svar: Domaren får aldrig döma utifrån sin kunskap. Han får bara döma enligt bevisen ehuru han vet vad som är sant. Även om han vet vem som har rätt och vem som har fel, så får […]