ad-Dadjdjâl är en människa

2808 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Efter er kommer en vilseledande och krullig lögnare som skall säga: ”Jag är er Herre.” Den som säger: ”Du är inte alls vår Herre. Vår Herre är Allâh, Honom litar vi till och Honom återvänder vi till. Vi ber Allâh skydda oss mot din ondska”, […]

Allâhs omfattning av skapelsen

Fråga: Allâhs allmänna sällskap fordrar Hans omfattning av skapelsen. Är omfattning materiell eller immateriell? Svar: Det finns ingen nytta av att spekulera i materiell och immateriell. Hans omfattning innebär att Han (subhânah) vet vad de gör och säger.