Någon att avundas

´Abdullâh bin Ahmad sade: ”Min fader bad om nåd för al-A´yan och sade: ”Jag avundas honom. Han dog och kunde inget annan än Hadîth. Han var ingen skolastiker.” Så var Salafs imamer. De tillät inte inträde i skolastik och debatt. De gjorde sitt yttersta för att hålla sig till Qur’ânen och Sunnah, förstå sig på […]

Imamens selfie

Fråga: Vissa imamer tar bilder på sig själva när de ber. Till och med deras ansikten kommer med. Vad är domen för det? Svar: Det är ögontjäneri. Det är inte tillåtet: وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ”Och då de reser sig för att be, reser de sig […]

Räcker med Ibn Bâz och Ibn Humayd som elever

Fråga: Vi har hört talas mycket om lärde som Imâm Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh). Kan ni nämna något om honom då ni var hans elev? Svar: Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh) var en ädel imam. Det räcker att Imâm och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Imâm och Shaykh ´Abdullâh bin Humayd var hans elever för […]

78. Är de lärde pressade av myndigheterna?

Fråga 78: Ni och era lärda bröder i detta land är Salafiyyûn. Ni råder makthavarna på ett föreskrivet sätt som har klargjorts av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock finns det människor som kritiserar er för att inte fördöma synder öppet. Andra ursäktar er och säger att ni är pressade av landet. Vad säger […]

Har ni läst dessa böcker?

Fråga: Vi skulle vilja veta hur ens kärlek och hat ska vara gentemot muslimer. Innebär hatet att man undviker personen som förfelar, slutar hälsa till honom och varken besöker honom vid eventuell insjuknad eller går med hans begravningståg? Svar: Svaret hittar ni i Salafs böcker. I och med att många ungdomar inte läser Salafs böcker […]

as-Sa´dîs boktips

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Studenterna läste stora böcker såsom Ibn Djarîrs och Ibn Kathîrs respektive historieböcker och Qur’ân-tolkningar och var fokuserade på böcker och utslag, framför allt de dogmatiska, skrivna av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, hans elev Ibn-ul-Qayyim och kallets imamer.” Shaykh Bakr talar om studierna i hans trakter och inte överlag. Böckerna som […]

Så skall gravdyrkarna behandlas enligt as-San´ânî

Måhända säger du att om dessa gravdyrkare är avgudadyrkare måste de även bekämpas och bemötas liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bemötte avgudadyrkarna. Den åsikten delar förvisso en grupp imamer. Enligt dem måste dessa människor först och främst kallas till Tawhîd. De måste få det klargjort att deras dogm är avguderi och att […]

25. Troendes och ateisters syn på profeter

Den troende dyrkar Allâh (´azza wa djall) med att betro och högakta alla sändebud. Han älskar dem mer än alla andra skapelser. Han medger att allt gott skapelsen erhåller fram till Domedagen är till följd av dem och deras vägledning. Också medger han att allt ont och skadligt som skapelsen drabbas av beror på att […]

80. Dessa är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: De betror hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1 Därpå knöt han fingrarna. De tror också på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. […]

Tvingad till otro

Hâfidh Abû Zur´ah ar-Râzî sade: ”Ahmad bin Hanbal ansåg inte att man skulle skriva ned något från Abû Nasr at-Tammâr, Yahyâ bin Ma´în eller någon annan som vek sig för prövningen.” Det var en åtstramad situation. Det var ingen fara med dem som vek sig i prövningen. Utifrån versen är det inte ens fara med […]

Hanafî och Salafî

Ibn Hibbân sade: ”Ibrâhîm bin Yûsuf visade Irdjâ’ men dolde Sunnah. Jag hörde Ahmad bin Muhammad säga: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd al-Fû´î säga: ”Jag svor vid Allâh att inte skriva ned från någon annan än den som säger att tron består av tal och handling. Jag berättade det för Ibrâhîm bin Yûsuf som sade: […]

Hjärtans tro varierar

Allâh (´azza wa djall) sade: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ”Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall växa sig allt starkare; – himlarnas och jordens härskaror tillhör Allâh och Allâh […]

al-Albânî – Sunnahs imam och innovationens fiende

Fråga: Det pratas mycket om att Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) var Murdji’î eller påminde om Murdji’ah. Vad säger ni om det? Svar: Hans egna böcker vittnar om att han tillhörde Sunnahs imamer och kallare. Han var innovationernas och innovatörernas, inklusive Murdji’ah, svurne fiende.

Skall vi vara tysta om dem?

Fråga: Anses förtal av avvikande imamer vara förtal av makthavarna? Svar: Tal skall vara vist och berättigat. Exempel på det är personen som utnyttjar sin post för att offentliggöra sin falskhet och innovation från predikstolen. Han har fått sin post för att stödja och sprida Allâhs religion, inte för att sprida sin falskhet. En sådan […]

24. al-Albânîs kall är likt saudiernas

Är al-Albânîs kall som har spridits över hela världen olikt eller överensstämmande med kallet i det här landet? Det är överensstämmande. Inte sällan säger han konkret att han kallar till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Detsamma gör de granskande lärda i Saudiarabien. De kallar till att det autentiska beviset prioriteras framför rättsskolans imam. Allâh […]

Väktare och fredagsbön

Fråga: Jag arbetar som moskéväktare i Frankrike. På grund av arbetet mister jag fredagsbönen. Syndar jag? Svar: Om det du arbetar med försvinner eller stjäls i fall du lämnar det, stannar du kvar på din arbetsplats som väktare. Men om du inte befarar det eller i fall en pålitlig person vikarierar för dig, måste du […]

Konvertit vågar inte täcka sig

Fråga: En brittisk kvinna har konverterat till islam och fruktar sin fader om hon tillkännager sin konversion till islam. Hon befarar att han skall misshandla och skada henne. Får hon utelämna täckelset och dölja sin konversion? Svar: Om hon inte förmår lämna sin fader, får hon undanhålla sin konversion till dess att hon förmår göra […]

Advokaten som advocerar orätt

Fråga: Är det tillåtet att arbeta som advokat om det innebär att man försvarar orätt? Svar: Det är inte tillåtet om man skall försvara orätt: وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ”Och tala inte till förmån för dem som bedrar sig själva; Allâh är inte bedragares och […]

Kämpa för din rätt i domstolen

Fråga: I otrogna länder finns otrogna domare. Är det tillåtet att dömas av sådana domstolar? Svar: Ta din rätt. Det är okej så länge du tar din rätt och inte behandlar någon orättvist. Du får däremot inte dömas av deras lag för att behandla dem orättvist. Du får dock ta din rätt som föreskriften ger […]