Sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

579 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mughîrah som sade: ”Jag frågade Ibrâhîm om mannen som sluter sig till fredagsbönen medan imamen sitter ned innan han gör Taslîm. Han svarade: ”Han ska be fyra Raka´ât.” 580 – Jag frågade min fader om det och […]

Resenär ber som hemmastadd imam

565 – Jag läste för min fader: ”Vad gör resenären om han sluter sig till imamen som befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah?” Han svarade: ”Om resenären sluter sig till den hemmastaddes bön, ber han som den hemmastadde.” Han sade: ”Det rapporteras från Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs att resenären som ber bakom den […]

Då predikanten hyllar profeten

520 – Jag frågade om hur många Raka´ât man kan be innan och efter fredagsbönen. Ahmad sade: ”Vad gäller efter fredagsbönen, kan han både be två och fyra Raka´ât.” 521 – Jag frågade om det råder trängsel under fredagsbönen. Vad skall man göra om man varken klarar av att utföra Rukû´ eller Sudjûd? Han sade: […]

Berätta för imamen att liket inte bad?

Fråga: Hos oss dör folk som inte bad. Ska vi berätta det för imamen så att de inte ber begravningsbönen för dem? Svar: Nej. Se du till att inte be för dem, men tala inte om det för människorna.

Den måttligaste åsikten

591 – Djâbir berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ber en Rak´ah utan att läsa al-Fâtihah har inte bett så länge han inte befinner sig bakom imamen.” Svag. Hadîthen är dock autentisk utan tillägget ”så länge han inte befinner sig bakom imamen”. Den intygas av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Den upplyste imamen

Om man ser att imamen har en underkänd orenhet på sina kläder eller att någon av hans kroppsdelar inte blötts i tvagningen, måste man underrätta honom om det. Detsamma gäller om man är övertygad om att han ätit kamelkött och inte tvått sig därefter; det är obligatoriskt att upplysa honom om det. Ty sändebudet (sallâ […]

Läste inte al-Fâtihah bakom imamen

Fråga: Avsiktligt lät jag bli att läsa al-Fâtihah. Ska jag ta om en Rak´ah? Svar: Med imamen? Fråga: Ja. Svar: Imamens läsning räcker. Gå ned i Rukû´ med imamen. Imamens läsning räcker.

Lämnar samling efter Iqâmah

651 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Sufyân bi ´Uyaynah berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) märkte att vissa människor saknades till bönerna varvid han sade: ”Jag fick för mig att utse en man till att be med människorna och sedan straffa […]

Då reser sig samlingen upp till bön

al-Bukhârî sade: 22 – Kapitel om när folket ska gå upp då de ser imamen komma i samband med Iqâmah 638 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Yahyâ skrev till mig, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: […]

Kommer på missade Takbîrât under al-Fâtihah

Fråga: Imamen glömmer bort de adderade Takbîrât och kommer på dem först när han påbörjat al-Fâtihah… Svar: Han ska fortsätta. Det är slut. Dess sammanhang har passerat. Han ska fortsätta läsa.

En enda ´Îd-predikan

Fråga: Ska imamen som håller en enda ´Îd-predikan fördömas och är han syndig? Svar: Ja, han ska fördömas då handlingen går emot Sunnah. Så fort vissa ungdomar, individer som tror att de kan eller nybörjare lär sig en åsikt, offentliggör de den och stör människorna. Håll dig till landets praxis och stör inte människorna. Framstå […]

Hinner inte läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen går ned i Rukû´ innan den ledde är klar med al-Fâtihah. Skall han gå ned i Rukû´ eller fullända al-Fâtihah? Svar: Om han kommer att mista en Rak´ah, går han ned i Rukû´ ehuru han inte är klar med al-Fâtihah. Imamens läsning av al-Fâtihah räcker.

Kollektiv åkallan efter bönen

Fråga: Efter bönen börjar imamen åkalla medan de ledda säger: ”Âmîn”. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Det är en innovation som måste utelämnas.

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

3. Nattbönen skall bes i samling

[4] Det är föreskrivet att be Ramadhân-nätterna i samling. Det är bättre än att be ensam, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både gjorde det och påpekade dess förträfflighet. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi fastade Ramadhân med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte en enda gång bad han nattbönen […]

Hopslagna böner utan Takbîr och Taslîm

Fråga: På grund av regn slog imamen ihop Maghrib och ´Ishâ’. En närvarande man varken avslutade Maghrib eller inträdde i ´Ishâ’. Räknas hans böner med imamen? Svar: Mannen som bad Maghrib med imamen utan att avsluta den och ´Ishâ’ utan att inträda i den har ingen giltig Maghrib. Ty han avslutade inte bönen utan sammanband […]

Sluter sig till fredagsbönen i Tashahhud

Fråga: Jag sluter mig till fredagsbönen när imamen sitter i Tashahhud. Anses jag ha hunnit med bönen? Svar: Nej. Fredagsbönen uppnås inte utan en hel Rak´ah. Du skall ändå sluta dig till imamen för att rätta dig efter honom och erhålla belöning. Därefter fullbordar du bönen i form av Dhuhr och inte fredagsbön.

Får inte be fulltaliga Raka´ât

Fråga: Måste den resande imamen be fulltaliga Raka´ât eller kvarblir han som resenär till dess att han kommer hem? Svar: Han får inte be fulltaliga Raka´ât. Han får inte be fulltaliga Raka´ât förrän han återvänder till sin hemstad och kommer innanför stadens gränser.

Upplyfta händer under fredagens bönhörda stund

Fråga: När imamen sätter sig ned på predikstolen på fredagen och böneutropet lyder börjar den bönhörda stunden. Skall personen som lyfter upp händerna i åkallan under böneutropet fördömas för det? Svar: Ja. Det finns inget bevis för att händerna skall tas upp under böneutropet. Det saknar bevis. Händerna skall inte tas upp under fredagens bönhörda […]