Imam gör Taslîm tyst

Fråga: Jag var imam och bad med en eller två individer. Lågmält gjorde jag Taslîm varefter jag kom på att jag var imam och att de bedjande inte hörde min Taslîm. Borde jag ha gjort om Taslîm högt? Svar: Om imamen gör Taslîm så lågmält att de bedjande inte kan höra honom, gör han inte […]

Följ imamen som läser Qunût varje Fadjr

Fråga: I samband med Fadjr brukar imamen ta upp händerna och läsa Qunût. Skall vi också ta upp händerna och säga ”Âmîn” eller varken det ena eller det andra? Svar: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Skilj er inte från honom.” Följ honom.

Imam tvingas till hopslagna böner

Fråga: Vad är domen för att imamen tvingas till att slå ihop bönerna? Ibn ´Uthaymîn: Vem tvingar honom? Frågeställare: Moskéns församling. Ibn ´Uthaymîn: Imamen kan inte tvingas till hopslagna böner. Imamen är imam. Han är myndighet i sin moské. Om församlingen ber honom slå ihop bönerna, får han granska: om förutsättningarna tillåter hopslagna böner, måste […]

Allas bön är ogiltig

Fråga: Imamen förlorade sin tvagning men valde att fortsätta be klart. Vad är domen för hans och de leddas bön? Svar: Både hans och deras bön är ogiltig om de visste att hans tvagning bröts. Allas bön är ogiltig. Men om de fick reda på det efter bönen, är hans bön ogiltig till skillnad från […]

Imamens innovativa erinran efter bönen

Fråga: Efter bönen läser imamen erinran högt på samma sätt som Qur’ânen läses. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Sättet är innovativt. Erinran är föreskriven, men inte på det sättet. Det är inte tillåtet.

Abû Hanîfah – den störste imamen

Fråga: Är det tillåtet att kalla Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) för ”imamernas imam” eller ”den störste imamen”? Svar: Hanafiyyah säger ”den största imamen”. De kallar honom för det. Det är harmlöst eftersom han (rahimahullâh) är en nobel imam. Det är harmlöst.

För att inte moskén skall stängas ned

Fråga: En imam i Frankrike tillåter handskakning med administrativa kvinnor för att inte moskén skall stängas ned och andra eventuella problem. Således skakar han hand med dem. Är det föreskriver? Svar: Nej, det är inte föreskrivet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skakade inte hand med kvinnor. Han mottog deras trohetslöfte enbart muntligt. Han mottog […]

Därav dementerade Ibn Mas´ûd kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs”

Fråga: Hur förhåller man sig till att Ibn Mas´ûd dementerade att kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” tillhör Qur’ânen? Svar: Om en lärd i dagens läge hade sagt det Ibn Mas´ûd sade, skulle muslimerna enats om att göra Takfîr på honom. Men ingen kan säga något om Ibn Mas´ûd. Varför inte? Därför att han inte hade nåtts […]

Imam i moské tillåter innovativ Tawassul

Publicerad: 2004-06-26 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: al-Muntaqâ (1/90-91) Fråga: Får man be bakom en person som tillåter Tawassul via rättfärdiga människor? Svar: Att en person skall vara imam fordrar att han är en god muslim sett till religion och uppförande. Han måste vara ett gott föredöme genom att hålla sig till Sunnah […]