Då bojkottas innovatören enligt al-Albânî

Fråga: Hur förhåller man sig i ett samhälle som präglas av Ahl-us-Sunnah och en skara människor börjar innovera? al-Albânî: Du menar om den skaran uppstår inom själva samlingen. Fråga: Ja, i samma samhälle som präglas av sanningen och falskhet och innovationer dyker upp. Vad säger ni om denna situation? al-Albânî: Här är det obligatoriskt att […]

Det handlar inte om att nå ut

Fråga: Vissa kallare jämför Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall med al-Ikhwân al-Muslimûns och Djamâ´a-ut-Tablîghs kall. Somliga till och med konkretiserar att de sistas kall är bättre än Shaykh-ul-Islâms kall eftersom de gagnar mer då de når ut mer. Svar: Det handlar inte om spridning, det handlar om att kallet gagnar och är överensstämmande med Qur’ânen […]

78. Är de lärde pressade av myndigheterna?

Fråga 78: Ni och era lärda bröder i detta land är Salafiyyûn. Ni råder makthavarna på ett föreskrivet sätt som har klargjorts av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock finns det människor som kritiserar er för att inte fördöma synder öppet. Andra ursäktar er och säger att ni är pressade av landet. Vad säger […]

al-Ghazâlî fastnade i filosofin

Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî at-Tûsî dog 505. Han var filosofernas och skolastikernas ledare på sin tid. Hans böcker, framför allt de tidigare, är fulla av skolastikernas och filosofernas bevis och belägg. Han rättade sig efter deras väg och mönster. Muhaddithûn och Ahl-us-Sunnah som prioriterar Qur’ânen och Sunnah framför intellektet förtalar […]

För att du skall hålla tal hos Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att kalla till Allâh och Salafs metodik hos avvikande människor? Det vill säga på deras platser, samlingar och center? Svar: Om de låter dig klargöra sanningen, vilket jag inte tror att de låter dig göra, så får du klargöra den. Villkoret skall vara att du inte kompromissar och anpassar dig efter […]

Kallet till al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Vissa al-Ikhwân al-Muslimûn har vetskap om den politiska organisationen till skillnad från andra. Hur kallar vi dem som saknar den vetskapen? Svar: Kalla på dem med kunskap. Han som har vetskap om den politiska organisationen skall få det klargjort att organisationen är ett sektväsen och falsk. Den lurade skall du kalla till Salafs sanna […]

Kunskap som skall och inte skall spridas

Det har autentiserats att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) undanhöll många hadîther som muslimerna inte är i behov av. Han sade: ”Om jag hade spridit dem skulle denna strupe huggits av.”1 Detta är ingen som helst undanhållning av kunskap. Obligatorisk kunskap måste spridas och samfundet är skyldigt att bevara den. Kunskap om förträffliga handlingar som […]

Unga skall inte debattera med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall en ung Salafî gå till väga om han kallas till debatt med al-Ikhwân al-Muslimûn? Svar: Han skall inte debattera om han är oförmögen. Han får säga att han inte är kunnig och att de i så fall får debattera med de lärda. Han får säga att han anser att de lärda har […]

De aktiverade ´Abdullâh ´Azzâm mot al-Albânî

Jag ber Allâh förlåta honom för den tabben. Det är resultatet av al-Ikhwân al-Muslimûns sektanda. De aktiverade honom och motiverade honom att skriva tre serieartiklar i tidskriften ”al-Mudjtama´”. Där står det att al-Albânî gör Takfîr på Sayyid Qutb. al-Halabî1: I den betydelsen, Shaykh, men inte ordagrant. al-Albânî: Må Allâh vägleda honom. al-Halabî: Han skrev att […]

De hade ingen korrekt dogm

Jag har läst många av Sayyid Qutbs och Hasan al-Bannâs respektive böcker. De hade ingen korrekt dogm. Inte sällan var Sayyid Qutb respektlös och kritisk mot flera följeslagare, Mûsâ (´alayhis-salâm) och andra. De är inga vetenskapliga böcker. De är inga dogmatiska böcker. Boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är ingen tolkning. Den borde bara heta ”Fîdh-Dhilâl”. Överlag gör […]

al-Albânî om ´Abdullâh ´Azzâm

Publicerad: 2010-02-04 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (166)   Fråga: ´Abdullâh ´Azzâm stör mycket detta land (dvs. Afghanistan)… Svar: Tyvärr så är ´Abdullâh ´Azzâm, även om han tenderar till Salafiyyah, överväldigad av al-Ikhwân al-Muslimûns metodik. Denna Hizbiyyah är svår för människorna att lämna.