Skräddarsydd väska under Ihrâm

Publicerad: 19.09.29 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/liqa%20Afrika-6-12-1440.mp3 Tid: 39:05 Fråga: Vad är domen för att bära skräddarsydd väska under Ihrâm? Svar: Det är harmlöst. Hade den inte varit skräddarsydd skulle den inte varit brukbar.

Sömn och vila innan ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att, efter att ha anlänt till Makkah, skjuta upp på ´Umrah ett par timmar för att kunna sova, vila eller äta först? Svar: Det är harmlöst om det så skulle handla om flera dagar. Däremot ska han förbli i sin Ihrâm, han ska inte lämna den eller hamna i förbud. […]

Då kan huvudet rakas

Fråga: En person rakar inte sitt huvud direkt efter ´Umrah. Vad är han skyldig? Svar: Han lämnar inte Ihrâm förrän han rakar huvudet. Han måste dock inte göra det så fort han är klar med ´Umrah. Det går bra att göra det timmar eller dagar efteråt.

Ignorant har kläder under Ihrâm

Fråga: En person har på sig sydda kläder under sin Ihrâm och får reda på domen först efter att han återvänt till sitt hemland. Vad är han skyldig? Svar: Ingenting. Den som tar på sig sydda kläder utav okunnighet, glömska eller oförmåga, är inte skyldig någonting.

Inte mer än en fingertopp

Fråga: Hur mycket ska kvinnan klippa av sitt hår när hon går ut ur Ihrâm? Svar: Motsvarighet av en fingertopp. Om en kvinna som lämnar Ihrâm inte ska klippa mer än en fingertopp, kan man undra hur det är fatt med de kvinnor som klipper sig som män.

Kvinna glömmer klippa håret efter ´Umrah

Fråga: En kvinna som utförde ´Umrah med sin make glömde klippa sitt hår varefter hon återvände hem. Under tiden har de haft samlag. Vad är domen för det? Svar: Hon ska klippa håret var hon än befinner sig. När hon kommer ihåg eller lär sig domen, klipper hon håret, oavsett om hon befinner sig i […]

Passerar station utav okunnighet

Fråga: En man som hade besökt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i Madînah ville göra ´Umrah. Han visste inte var Madînahs station låg varvid han begav sig mot Makkah och på vägen fick reda på att han ska gå in i Ihrâm 70-80 km innan Makkah. Väl framme hörde han att han ska […]

Man täcker ansikte under Ihrâm

Fråga: Får mannen i Ihrâm täcka ansiktet när han sover? Svar: Därom tvista de lärde. Det är dock harmlöst enligt den mest korrekta åsikten. Vad som är förbjudet är att täcka huvudet. Det är som sagt harmlöst att täcka ansiktet.

Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Knappar under Ihrâm

Fråga: Är det tillåtet att ha knappar på höftskynket under Ihrâm? Svar: Nej. Det är likt skräddade kläder. Knappar är som skrädderi och därmed inte tillåtna. Höftskynket ska viras och spännas. Det räcker.

Utelämnar en plikt och gör ett förbud

Fråga: En person i Ihrâm utelämnar en plikt och gör ett förbud. Ska han sona en eller två gånger? Svar: Han ska sona två gånger; en gång för den uteblivna plikten och en gång för det gjorda förbudet. En soning för varje skäl.

Glömde raka huvudet efter Sa´y

Fråga: En man som utförde ´Umrah glömde raka huvudet efter Tawâf och Sa´y varefter han tog på sig sina vanliga kläder. Därefter kom han på att han glömt raka huvudet. Vad åligger honom nu? Svar: När han kom på det blev han skyldig att ta av sig kläderna, byta om till Ihrâm och raka huvudet. […]

Tillåten och otillåten Niqâb

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd kvinnan ha på sig Niqâb under Ihrâm. Betyder det att det är tillåtet utom Ihrâm? Svar: Ja. Det är harmlöst att hon täcker ansiktet. Det enda undantaget är om de har på sig Niqâb för att försköna sig. Numera har de på sig det i förskönande syfte […]

Päls under Ihrâm

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren lägger en päls eller rock över axlarna under Ihrâm på grund av kyla? Svar: Det är harmlöst ehuru det inte är kallt. Det är tillåtet att täcka sig med päls och tyg så länge man inte är iklädd det.

Tvingas till samlag under Ihrâm

Fråga: En kvinna tvingas till samlag under Ihrâm. Vad åligger henne? Svar: Den påtvingade som inte kan undkomma situationen är inte skyldig någonting: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ”… inte den som är utsatt för tvång…”1 116:106

Hårtork under Ihrâm

Fråga: Får vallfärdaren som duschat torka håret med handduk eller anses han täcka sitt huvud under Ihrâm på det viset? Svar: Tveksamt. Men om det bara handlar om att stryka håret så är det – om Allâh vill – harmlöst.

Sandaler som läderstrumpor

Fråga: Numera finns det sandaler som liknar läderstrumpor. Det enda undantaget är att de går under anklarna samt att de täcker hela vristen. Är de tillåtna under Ihrâm? Svar: Ja, de är harmlösa. Det förbjudna är att de täcker anklarna. Det får de inte göra förutom om han inte har något annat att gå i. […]

Gifter sig under Ihrâm

Fråga: Om en person gifter sig under Ihrâm. Är äktenskapet hor? Svar: Nej, men det är tveksamt. Därför ska vigseln upprepas. Han är inte ålagd mer än så.

Behandling av skavsår under Ihrâm

Fråga: Sett till det långa gåendet i Ihrâm kan vallfärdaren få skavsår. Är det tillåtet att behandla dem med krämer eller oljor? Svar: Det är inga problem så länge de är doftlösa. De är harmlösa så länge de inte doftar.

Tawâf och Sa´y med parfym på Ihrâm

Fråga: En person gjorde Tawâf och Sa´y med rester av parfym på hans Ihrâm som han inte hade tvättat bort. Är hans handling giltig eller måste han sona? Svar: Om han inte visste om det, är han inte ålagd något. Om det skedde avsiktligt måste han sona. Antingen slaktar han ett lamm, föder sex fattiga […]