Ber Witr efter ´Ishâ’ på Maghribs tid

Fråga: Om jag slår ihop Maghrib med ´Ishâ’ på Maghribs tid. Får jag be Witr därefter? Svar: Ja. Be efter att du har bett ´Ishâ’ ändock den har slagits ihop med Maghrib.