Ignorant hamnar i avguderi

Fråga: Hur lyder domen för personen som hamnar i avguderi och är uppvuxen i öknen eller i ett okunnigt samhälle? Svar: Han ska läras så att han inser att det han gör är större avguderi och därmed ångra sig. Han skall veta att hans handling är större avguderi och att han måste ångra sig inför […]

Ahmad bin Hanbal – Muhaddith och Faqîh

Ibn ´Aqîl sade: ”Till det konstigaste som jag har hört från dessa unga ignoranter hör att Ahmad var Muhaddith men inte Faqîh. Det är ytterst okunnigt sagt. Han har valda åsikter byggda på hadîther de flesta inte känner till. Det kunde hända att han kunde mer än deras största.” Jag tror att de trodde att […]

10. Så säger ignoranter om Tawhîd-indelningen

Denna indelning av Tawhîd i tre kategorier är grundad på Qur’ânen och Sunnah. Till skillnad från vad dagens ignoranter och vilsna säger är den inte alls innovativ: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ”De vill släcka ut Allâhs ljus med sina ord, men Allâh skall låta Sitt ljus lysa med […]

Självlärd lär ut hemma

Fråga: Får en europé som saknar studier under de lärde lära ut i sitt hem? Svar: Nej. Varken den självlärde eller den som lärt sig av ignoranter får lära ut. Han måste få sin kunskap från de lärde och inte från böcker eller folk som inte är ansedda lärde.

12. Profeter revolterade inte mot myndigheter

Ibrâhîm utförde sin plikt på bästa möjliga sätt. Han lade fram bevisen för sin fader, sitt folk, myndigheterna och medborgarna. Då han såg att de vidhöll avguderi och otro, falskhet och villfarelse, beslöt han sig för att fördöma ondskan fysiskt och kraftfullt. Men varifrån skulle förändringen ske? Vilket tillvägagångssätt var det visaste för att förändra […]

Sûfiyyahs lurendrejande magiker

ar-Râzî sade om den sjätte sortens magi: ”Den som tar hjälp av särskilda mediciner som finns i mat och krämer. Detta går inte att dementera då magnetisk inverkan är ett bevisat faktum.” Detta utförs bland annat av folk som tillskriver sig fattigdom och för ignoranter bakom ljuset då de påstår att de upplever olika tillstånd […]

Sûfiyyahs ignoranta självplågeri

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ”Före dig har Vi sänt sändebud till folk, som Vi sedan satte på prov genom motgångar och lidande, för att de skulle ödmjuka sig.”1 Ibn ´Atiyyah sade: ”Dyrkarna använder sig av den versen för att tukta sig själva genom […]

Överseende och tolerans med ignoranter

Muslim sade: 1057 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Ishâq bin Sulaymân ar-Râzî berättade för oss: Jag hörde Mâlik, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah, från Anas bin Mâlik som sade: ”En gång när jag gick tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var klädd i en Nadjrânî-överdel med grova kanter, […]

15. Ahl-us-Sunnah uppmanar till seriösa studier

37 – De anser att kunskap skall tas och sökas från dess källa. Qur’ânen och dess förgreningar och förklaringar skall studeras seriöst. Likaså säger de att man skall lyssna till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, kompilera den, förstå den och eftersträva hans följeslagares rapporteringar. De skall inte förtalas, det ofina som tillskrivs dem […]

Ge inte fienden luft

Abûl-Hasan ´Abdul-Malik al-Maymûnî sade: ”En man sade till Abû ´Abdillâh: ”Jag gick till Khalaf al-Bazzâr för att tillrättavisa honom. Jag hade fått höra att han återberättar en utsaga via al-Ahwas från ´Abdullâh [bin Mas´ûd] som sade: ”Allâh har inte skapat något väldigare än…” Abû ´Abdillâh sade: ”Han borde inte ha återberättat den i dagens läge […]

76. Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Fråga 76: Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna? Svar: Om det gagnar muslimerna, så är det harmlöst för att undkomma de otrognas ondska. Till och med allmosor får betalas till otrogna i hopp om att de inte skall besvära muslimerna. En sådan hädare får erhålla obligatorisk allmosa. Vad skall då […]

75. Vad är domen för att älska de otrogna?

Fråga 75: På grund av incidenterna har vissa muslimer börjat älska de otrogna på grund av studenters utslag. Vad är domen för det? Svar: Jag tror inte en muslim älskar de otrogna. Men ni har en felaktig bild av kärlek. Den som verkligen älskar dem är antingen ignorant eller också själv otrogen hycklare. En muslim […]

9. Vägen många kallare lämnar

Utifrån det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1 De som kommer efter dem är de rättfärdiga som kallar till Allâh på deras sätt, uppmanar till […]