Hizb-ut-Tahrîrs skolastik

Insikt i religionen får en muslim att betro något andra förkastar. Därefter skall han inte fördöma den oliktänkande överdrivet mycket. Exempel på det är den nyligen omnämnda och autentiska rapporteringen från Ibn Mas´ûd1. Ty han var oinformerad varför han var ursäktad. I vissa terminologiska böcker heter det oinskränkt att den som förkastar något mångfaldigt rapporterat […]