Så är alla Ahl-ul-Bid´a

2539 – Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då domaren sätter sig ned på sin plats stiger två änglar ned för att vägleda honom så länge han inte dömer orättvist. Så fort han dömer orättvist stiger de upp och överger honom.” Påhittad berättarkedja. Dess sjukdom ligger i al-´Alâ’ bin […]

Kändisskap och skolastik

al-Marrûdhî sade: Ahmad brukade säga: ”Fruktan får mig att låta bli äta och dricka. När jag tänker på döden tar jag lätt på allt jordiskt. Det är inget annat än mat och kläder. Det rör sig bara om ett fåtal dagar. Fattigdom är ingenting. Om jag hade kunnat hitta en väg att slippa nämnas skulle […]

21. Allâhs eviga egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 12 – Han var evig med Sina egenskaper innan Han skapade Sin skapelse. FÖRKLARING Inget fanns innan Allâh. Det betyder att Han är beskriven med fullkomliga egenskaper. Hans egenskaper är eviga och ändlösa. Så som Han är den Förste utan början är också Hans egenskaper eviga som medföljer Honom (subhânah). […]

50. Qur’ânen är Allahs tal

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Qur’ânen är Allâhs tal. Den är inte skapad så att den upphör och inte heller skapelsens egenskap så att den utgår. FÖRKLARING Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den […]

Påminner om galningar och sofister

Iblîs övertag över människor som lider av tvångstankar får dem att se ut som galningar. Deras ideologi påminner om sofism1 som dementerar existensens realia, det materiella och människans självklara kunskap. Dessa människor ser klart och tydligt hur de tvättar sina kroppsdelar. De gör Takbîr och läser med sina tungor så att deras öron hör och […]

Även Iblîs och Farao bekräftade innerst inne

Härmed förfelar de som säger att handlingar är ingalunda krav, att de inte tillhör tron och att personen utan handlingar är fortfarande räddad. Det är en falsk ideologi. För att en person skall vara troende måste han både handla invändigt och utvändigt. Annars är han högmodig som Iblîs och Farao. Både Iblîs och Farao bekräftade […]

Varken salafism eller jihadism

Trots att Salafiyyah är längst bort från bevislös Takfîr, Tabdî´ och Tafsîq samt extremism, har detta kall förknippats och associerats med obehöriga saker och ting som inte hör till dess metodik. Så har de fördunklat dess skönhet och ändrat dess realia. De har bara jagat iväg människorna från Salafiyyah. En av de största orsakerna bakom […]