25. Täckelset blev obligatoriskt innan ´Îd-påbudet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 74-76 2 – Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade också: ”Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade anlänt till Madînah, samlade han ihop Hjälparnas kvinnor i ett hus och skickade dit ´Umar bin al-Khattâb. ´Umar ställde sig vid dörren och hälsade till dem och […]

Så mister man vistelsen i ´Arafah

Fråga: När upphör tiden för vistelsen i ´Arafah såtillvida att man anses ha gått miste om den? Svar: Så fort gryningen infaller på ´Îd-dagen. Om han inte kommer till ´Arafah förrän gryningen på ´Îd-dagen infaller, går han miste om vallfärden. Men om han bara skulle vistas ett ögonblick i ´Arafah, från att solen lämnar medianen […]

Då får botgöraren utelämna fastan

Fråga: Jag måste sona i form av två månaders fasta. Fastan kommer att pågå under ´Îd. Får jag utelämna fastan då? Svar: Ja och alltid annars när det är obligatoriskt att utelämna fastan. Ett annat exempel är kvinnan som får sin månadscykel; även hon får bryta sin fasta när hon får sin månadscykel. När den […]

Då besöks gravar

Fråga: Finns det någon bestämd tid för hur lång tid det ska gå mellan två gravbesök? Svar: Nej, men han ska inte gå till dem hela tiden. Fråga: Är det föreskrivet att besöka dem efter ´Îd-bönerna? Svar: Nej, de ska varken begränsas vid fredagarna eller högtiderna. De besöks när man kan, oavsett vilken dag det […]

Selfie på sociala medier

Fråga: Vad är domen för att lägga upp självporträtt på sociala medier med motivet att presentera sig själv? Svar: Det är inte tillåtet. Bilder får bara brukas i nödfall, som exempelvis till ID-kort och pass. Det är harmlöst eftersom det är nödvändigt. Annars ska bilder varken sparas eller brukas.

Vilket sätt är bäst att fasta Shawwâls sex dagar?

Fråga: Vilket sätt är bäst att fasta Shawwâls sex dagar? Svar: Det bästa är att fasta dem direkt efter ´Îd och i följd, säger de lärde. Det stämmer bättre överens med hadîthen: ”… och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl…” Plus att det är skyndning till goda handlingar, vilket Qur’ânen och Sunnah uppmanar till […]

Tiden för Shawwâls fasta

Fråga: Många säger att Shawwâls sexdagars fasta måste inledas den andra ´Îd-dagen och fastas i följd, annars är det inte lönt att fasta dem. Vad säger ni om det? Svar: Shawwâls sexdagars fasta får inledas såväl den andra ´Îd-dagen som mot slutet av månaden. De får fastas i följd och separerat. Det viktiga är att […]

Vikarie betalar Zakât-ul-Fitr och allmosor

Fråga: Är det tillåtet att utse en vikarie som betalar ens Zakât-ul-Fitr eller årliga allmosa? Är det tillåtet att utse en vikarie som tar emot ens allmosa? Svar: Bådadera är tillåtna. Dock måste den fattige få sin Zakât-ul-Fitr innan ´Îd-bönen eftersom vikarien vikarierar för den egentlige betalaren. Vad beträffar mottagningen, så är det tillåtet för […]

16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

Takbîr i otroget land

Fråga: Hur läser man Takbîr natten till ´Îd om man bor i otroget land och riskerar att störa befolkningen? Svar: Om han stör befolkningen får han läsa Takbîr lågmält. Han ska läsa Takbîr och praktisera Sunnah utan att störa andra. Annars finns det risk att de förbjuder honom det eller besvärar honom. Han får göra […]

11. Följeslagerskans missfärgade kinder

´Â’ishahs hadîth hos Abû Dâwûd hade varit ett klart bevis för att kvinnan får visa ansikte och händer om det inte vore för att berättarkedjan är reducerad. Dock kan det sägas att den stärks av alla dess myckna håll som den återberättas från. al-Bayhaqî stärkte ju den just på grund av det skälet. Alltså utgör […]

En enda ´Îd-predikan

Fråga: Ska imamen som håller en enda ´Îd-predikan fördömas och är han syndig? Svar: Ja, han ska fördömas då handlingen går emot Sunnah. Så fort vissa ungdomar, individer som tror att de kan eller nybörjare lär sig en åsikt, offentliggör de den och stör människorna. Håll dig till landets praxis och stör inte människorna. Framstå […]

Läser ´Îd-bönens Takbîrât högt

Fråga: ´Îd-bönens tillagda Takbîrât läses högt av de ledda. Vad är domen för det? Svar: Det är harmlöst. Det ska dock inte vara alltför högt. Det ska vara så högt att de kan höra sig själva.

Ber inte ´Îd-bönen

Fråga: Vad är domen för att avsiktligt utelämna ´Îd-bönen? Svar: Om alla utelämnar den, syndar de. Om de vägrar be den ska de bekrigas då den hör till islams ritualer. Men om några individer inte ber den, så är det harmlöst. Den är trots allt bara rekommenderad.

Kompenserad ´Îd-bön på fredag

Fråga: Om ´Îd inträffar en torsdag men blir tillkännagivet först efter att solen passerat zenit. Behöver de som ber ´Îd-bönen dagen därpå, det vill säga på fredagen, också be fredagsbönen? Svar: Fredagsbönen faller inte. Den måste bes. Men de som ber ´Îd-bönen behöver inte be fredagsbönen. Individer behöver alltså inte be till skillnad från helheten.

Kall till ´Îd-bön

Fråga: Det kallas till ´Îd-bön i form av frasen: صلاة العيد أثابكم الله ”´Îd-bön, må Allâh belöna er.” Svar: Det är inte tillåtet. Handlingen är innovativ och bevislös. I samband med solförmörkelsebönen finns det dock fog för att säga: الصلاة جامعة ”Detta är en samlingsbön.” Det har emellertid inte rapporterats för ´Îd-bönen och vi innoverar […]

Välgörenhet efter ´Îd-bön

Fråga: Är det Sunnah att dela ut allmän välgörenhet efter ´Îd-bönen? Svar: Det saknar bevis. Men om du ser en behövande ger du honom. Det är harmlöst. Dock ska du inte se det som förknippat med just den tidpunkten.

Utdragen ´Îd-predikan

Fråga: Jag ser hur många predikanter drar ut på ´Îd-predikan… Svar: Ja, det är typiskt för dem. De håller sig inte till Sunnah. Sunnah räcker inte för dem. De håller sig inte till den. De nämner inte ens domar relaterade till predikan. De håller allmänna tal och brukar onyttiga tillvägagångssätt, besvärar människorna och drar ut […]

Missade Takbîrât i ´Îd-bönen

Fråga: Vad görs om man mister ´Îd-bönens Takbîrât i första Rak´ah? Ska han ta igen dem? Svar: Nej. Han har mist dem. Fråga: Om han mister första Rak´ah? Svar: Då ber han den som vanligt inklusive dess Takbîrât.

Bevislösa och bevisade gratulationer

Fråga: Fredagen är ju en högtid. Är det utifrån det tillåtet att gratulera varandra med fraser som ”Välsignad fredag (جمعة مباركة)” och ”Accepterad fredag (جمعة متقبلة)”? Svar: Jag vet inget som bevisar det. Däremot rapporteras det att följeslagarna gratulerade varandra i samband med ´Îd och sade: تقبل الله منا ومنكم ”Må Allâh acceptera från oss […]