Därför är videoinspelad dyrkelse tillåten

Om flickleksaker är tillåtna i pedagogiskt syfte, har viktigare bilder än mer rätt att vara tillåtna. Exempel på sådana bilder är de som används till ID-kort, pass och annat som gagnar hela samfundet. Detsamma säger jag om videoinspelningar. Om videokameran bara hade kunnat nyttjats till att lära vissa muslimer viss dyrkelse som de bara kan […]

Bilderna som präglar dagens samhälle

Fråga: Vad anser ni om bilderna på ID-korten och körkorten? Är det tillåtet att undvika dem om möjligt? Svar: Bilderna på ID-korten, körkorten och pengarna präglar dagens samhälle. Det går inte att vara utan dem. Alltså är de harmlösa för människan. Om Allâh vet att hon hatar handlingen, undkommer hon tvivelsutan synd.