Sûfiyyahs Ibn ´Arabî mördar oliktänkare

Shaykh ´Izz-ud-Dîn ad-Dâmighânî al-Khurâsânî sade: ”Det fanns en man i Khurâsân som ofta skymfade Shaykh Ibn ´Arabî och han beskyllde såväl honom som alla andra som tillskrev sig honom för oförskämdheter. De troende vädjade till Shaykhen och till sist blev situationen ohållbar. Shaykhen tvingades verkställa ödet och bad om en dolk. Sedan tog han ett […]

ash-Sha´rânî: Ka´bah studerade under Ibn ´Arabî

ash-Sha´rânî sade i ”al-Adjwibah al-Mardhiyyah” gällande Shaykh Ibn ´Arabîs vallfärd omnämnd i ”al-Futûhât al-Makiyyah”: ”Ka´bah talade till honom. Den svarta stenen gjorde detsamma. Ka´bah gjorde Tawâf med honom för att därefter studera under honom och vädja till honom om att få erhålla folkets höga position. Följaktligen lyfte han upp Ka´bah till den positionen, tilltalade den […]

Då börjar fastan

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Då kallar två böneutropare till Fadjr

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Därav dementerade Ibn Mas´ûd kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs”

Fråga: Hur förhåller man sig till att Ibn Mas´ûd dementerade att kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” tillhör Qur’ânen? Svar: Om en lärd i dagens läge hade sagt det Ibn Mas´ûd sade, skulle muslimerna enats om att göra Takfîr på honom. Men ingen kan säga något om Ibn Mas´ûd. Varför inte? Därför att han inte hade nåtts […]