En genomsyrad fanatiker

570 – Anas bin Mâlik berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I mitt samfund ska det finnas en man vid namn Muhammad bin Idrîs; han är skadligare för mitt samfund än självaste Iblîs! Och i mitt samfund ska det finnas en man vid namn Abû Hanîfah; han är mitt samfunds lykta.” […]

Har aldrig varit en ängel

Vad som tyder på att hadîthen är påhittad är Djibrîls fras: ”Måhända prövas jag som Iblîs prövades. Han var en ängel.” Å andra sidan säger Allâh (´azza wa djall) i Qur’ânen: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ”Han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”1 Apropå Ibn ´Abbâs förklaring att Iblîs tillhörde lustgårdarnas […]

Två sorters otro: förnekelse och högmod

Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ”Men de som envist hädar och dör som hädare, över dem faller Allâhs och änglarnas och alla människors förbannelse.”1 Det vill säga att de hädar Allâh och allting annat som måste betros. Otron (الكفر) består av två […]

Den förste som tillämpade analogi

Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ”Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte såsom Jag befallde dig?” Han svarade: ”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.”1 Ibn […]

Misslyckade och ignoranta Sûfiyyah

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam föll de ned utom Iblîs som vägrade, full av högmod, och blev en av de otrogna.”1 Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân rapporterade via Abû […]

Satans slut enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Alla vet vi var Iblîs skall sluta, vilket står i Qur’ânen. Läs nu vad al-Djîlî säger: ”På Domedagen kommer han inte att vara under observation då mörkret har upphört… Iblîs kommer inte att vara förbannad i den bemärkelsen att han skall vara utstött. Det gäller bara innan Domedagen och pågår fram till en bestämd tid. […]

Satans fina uppförande enligt al-Djîlî

I skuggan av Sûfiyyahs varma omtanke om deras lärare Satan yrar al-Djîlî en fin hyllning till den förbannade och säger efter hans motargument: أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.”1 ”Detta svar bevisar att Iblîs tillhörde […]

Satans skapelse enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Sûfiyyahs förälskelse i Satan kan inte döljas då dess imamer hyllar den utstötte och förbannade varmt. Alla vet vi utifrån Qur’ânen att Satan är skapad av eld. Och alla vet vi att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skapad av en droppe säd, att han kommer från Âdams avkomma och att Âdam är skapad […]

”Du är Iblîs, du är Djibrîl”

Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî sade om sig själv: ”Om jag förtalar en hädare som har varit hädare i hundra år, förvandlas han till troende. Om jag förtalar en troende, förvandlas han till helgon som stiger in i paradiset.” Han sade också: ”En frågade mig vem som är Iblîs. Jag sade: ”Det är du. Just nu är vi […]

Hadithen om Abu Hanifah

Abû Hanîfahs anhängare har stor del i att hitta på en massa dygder om honom. De gick så långt att de till och med hittade på hadîther som till exempel: ”I mitt samfund kommer det att finnas en man vid namn an-Nu´mân och tillnamn Abû Hanîfah. Han är mitt samfunds ljus, han är mitt samfunds […]

al-Djifrî är en vilsen Sûfî

Fråga: En man vid namn al-Djifrî syns i TV. Han säger sig vara en måttlig Sûfî. Han gäckar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’… Svar: Han är en vilsen Sûfî och inte måttlig. Han är inte alls måttlig. Han är en vilsen Sûfî och gravdyrkare. Måttlig? Det är ju självklart att alla prisar sig själva. Vad sade Iblîs till […]

Även Iblîs och Farao bekräftade innerst inne

Härmed förfelar de som säger att handlingar är ingalunda krav, att de inte tillhör tron och att personen utan handlingar är fortfarande räddad. Det är en falsk ideologi. För att en person skall vara troende måste han både handla invändigt och utvändigt. Annars är han högmodig som Iblîs och Farao. Både Iblîs och Farao bekräftade […]

Om det är otro att inte falla ned i Sudjûd inför Âdam…

Allâh (´azza wa djall) sade: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam föll de ned utom Iblîs som vägrade, full av högmod, och blev en av de otrogna.”1 Versen bevisar att det är otro att inte […]