Då betalas allmosa på fastigheter

Fråga: Skall allmosa betalas på fastigheter om avsikten är obestämd i samband med köpet? Svar: Om en person har fastigheter som han nyttjar och vet inte huruvida han skall behålla dem för att bo i dem, nyttja dem eller sälja dem, betalar han inte allmosa på dem. För att allmosa skall betalas på fastigheter krävs […]

Tveksam markägares allmosa

Fråga: En markägare tvekar på om han skall sälja sin mark, bebygga den, hyra ut den eller själv bosätta sig på den. Skall han betala allmosa på den efter ett år? Svar: Så länge han inte har beslutat sig för att handla med den behöver han inte betala allmosa på den. Så länge han är […]

75. Vad är domen för att älska de otrogna?

Fråga 75: På grund av incidenterna har vissa muslimer börjat älska de otrogna på grund av studenters utslag. Vad är domen för det? Svar: Jag tror inte en muslim älskar de otrogna. Men ni har en felaktig bild av kärlek. Den som verkligen älskar dem är antingen ignorant eller också själv otrogen hycklare. En muslim […]

Uthyrning av lokal till musikaffär

Fråga: Får fastighetsägaren hyra ut lokaler till syndare som hyr dem som musikaffärer eller tobaksaffärer? Svar: Nej. Det ämnet har behandlas konkret. Det är inte tillåtet. Det är förbjudet att hyra ut lokaler som skall brukas som bryggeri, samlingsplatser för synder och liknande. Det är inte tillåtet.