Man täcker ansikte under Ihrâm

Fråga: Får mannen i Ihrâm täcka ansiktet när han sover? Svar: Därom tvista de lärde. Det är dock harmlöst enligt den mest korrekta åsikten. Vad som är förbjudet är att täcka huvudet. Det är som sagt harmlöst att täcka ansiktet.

Hårtrimmer istället för rakblad

Fråga: Räcker det att raka huvudet med hårtrimmer eller måste det vara med rakblad? Svar: Det behöver inte vara med rakblad. Hårtrimmern tar rakbladets plats. Om den är inställd på 0 millimeter, anses det vara rakning. Är den inställd på 1 eller 2 millimeter, anses det vara klippning.

Glömde raka huvudet efter Sa´y

Fråga: En man som utförde ´Umrah glömde raka huvudet efter Tawâf och Sa´y varefter han tog på sig sina vanliga kläder. Därefter kom han på att han glömt raka huvudet. Vad åligger honom nu? Svar: När han kom på det blev han skyldig att ta av sig kläderna, byta om till Ihrâm och raka huvudet. […]

Munskydd under vallfärd

Fråga: Är det tillåtet att vallfärda med munskydd för att undkomma sjukdomar? Svar: Det är harmlöst så länge han inte täcker huvudet. Att han bara täcker munnen är harmlöst.

Glömde bestryka öronen

111 – Jag hörde min fader säga: ”Om en man glömmer bestryka huvudet och inser det efter att hans kroppsdelar har hunnit torka, tvår han sig och ber en gång till ehuru han redan har bett. Ty Allâh sade: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ”… och stryk med händerna över huvudet och fötterna upp till […]

Glömde bestryka huvudet

109 – Jag frågade min fader om mannen som glömde bestryka huvudet under tvagningen. Han svarade: ”Om hans kroppsdelar är torra, tvår han sig ånyo. Och om inte alla kroppsdelar har hunnit torka ska han först bestryka huvudet och sedan tvätta fötterna. Allâh sade: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ”… och stryk med händerna över […]

Bilden ligger i huvudet

1676 – Jag hörde Ahmad säga: ”Bilden ligger i huvudet.” Muhammad bin Mahbûb berättade för oss: Wahayb berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bilden ligger i huvudet. När huvudet kapas upphävs bilden.” Ahmad berättade för oss: Ismâ´îl berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah som sade liknande. Ibn […]

Stolt Salafî

Fråga: Vad ska jag svara en person som frågar mig om jag är Salafî? Svar: Det är en ära. Säg att du är en stolt Salafî. Enkelt svar. Vad betyder Salafî? Salafî betyder att man följer företrädarna Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare i allmänhet och hans renläriga kalifer i synnerhet som […]

Muhrim råkar täcka huvudet

Fråga: Vad åligger en Muhrim som råkar täcka sitt huvud utav glömska? Svar: Han får ta bort täckelset. Han är inte ålagd något annat: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1 12:286

Hon är otillräckligt täckt

Fråga: Vad är domen för att kvinnans ytterplagg (عباءة) läggs på axlarna? Svar: Ytterplagget skall inte läggas på axlarna, det skall läggas på huvudet och sträcker sig ned till fötterna. Så skall hon gå ut. Hon skall inte lägga det på axlarna. Det täckelset är otillräckligt.

Så bestryker kvinnan sitt huvud

Fråga: Skall kvinnan som tvår sig bestryka huvudet liksom mannen; från hårfästet till nacken och tillbaka? Svar: Vad skiljer kvinnan åt från mannen? De är jämlika i rening, tvagning och så vidare. Hon skall bestryka huvudet liksom mannen, vilket nämns i beviset.

French crop är partiell rakning (القزع)

Fråga: Partiell rakning (القزع) innebär att man rakar en del av huvudet och låter en annan vara. Är det också partiell rakning att bara korta, och inte raka, vissa delar? Svar: Ja. Det är också partiell rakning. Klippning och rakning är samma sak. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Antingen rakar du allting eller […]